Brochures

Wij geloven dat het succes van HR ligt in een combinatie van een resultaatgerichte aanpak, een team met de juiste kennis en ervaring én de inzet van de juiste technologie. We onderscheiden ons doordat we al deze aspecten hebben ondergebracht in één propositie die gebaseerd is op onze Smart HR aanpak. Ons ‘Smart HR’ servicemodel is modulair, schaalbaar en multidisciplinair opgebouwd en daardoor geschikt voor organisaties met één medewerker tot organisaties met 2000 of meer medewerkers.

HR Advisory

Verdient uw HR Beleid een professionaliseringsslag om concurrerend te blijven en uw medewerkers duurzaam te laten presteren? Heeft u regelmatig te maken met inhoudelijke HR vraagstukken? Is het bijhouden van de laatste HR-ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving niet uw corebusiness?

Ons Advisory team opereert op het snijvlak van HR, Legal en Tax. Hierdoor kunnen we u niet alleen helpen met vraagstukken rondom HR beleid – en de uitvoering daarvan, maar helpen we ook bij juridische en fiscale vraagstukken.

Download brochure

30% regeling voor uitgezonden werknemers

De belastingdienst heeft op 27 juli 2020 een handreiking gepubliceerd voor het toepassen van de 30% regeling voor werknemers die vanuit Nederland voor relatief korte duur worden uitgezonden naar bepaalde landen. Deze 30% regeling voor uitgezonden werknemers houdt in dat de werkgever onder voorwaarden aan de uitgezonden werknemer zonder nader bewijs een onbelaste vergoeding van 30% van het loon dat relateert aan de buitenlandse werkdagen mag verstrekken (vergelijkbaar met de 30% regeling voor ingezonden werknemers). Daarbij is wel vereist dat de beloning die relateert aan de buitenlandse dagen op grond van de internationale verdragen nog steeds belast is in Nederland.

Download brochure

HR Support

Het HR Supportteam ontzorgt u op het gebied van loonadministratie, HR-advies, de HR-administratie en/of het beheer van employee benefits. Tevens kunt u gebruik maken van het HR-supportteam als interim of extern HRteam dat tijdelijk of structureel wordt ingezet in de rol van uw HR-adviseur.

Wij bieden onze diensten schaalbaar en flexibel aan, zo kunnen we u continu of voor een bepaalde periode ondersteuning bieden. Altijd afgestemd op uw wensen en behoeften. Wij voeren onze werkzaamheden volgens onze Smart HR-visie. Dit doen we door onze kennis, ervaring en expertise in te zetten en te combineren met optimaal gebruik van moderne HR-technologie.

Download brochure

HR Technology & Data Analytics

Onze HR Technology oplossingen voorzien in de grote behoefte in de markt aan het professionaliseren, digitaliseren en automatiseren van de HR-kernprocessen. Ons Technology team ondersteunt en adviseert bij het ontwerpen van slimme workflows, bij het implementeren van de juiste HR-software, koppelen met andere kernsystemen, en bij het borgen van een slimmere manier van werken.

Onze Data Analytics oplossing analyseert de grote “schat” aan HR-data die uw organisatie heeft. En legt slimme verbanden tussen in-, door- en uitstroom, verzuim, vergoedingen, beloning, etc. Dit biedt nieuwe inzichten en waardevolle managementinformatie waardoor u meer “in control” bent. U krijgt via het Smart Analytics platform toegang tot nieuwe inzichten en rapportages. Waar nodig werken we via dit platform samen met u en ondersteunen we met inhoudelijk advies en support.

Download brochure

Global HR

Working with expats? Do you need overview and coordination for international payroll of other HR services? With our Global HR services in the field of Technology, Advisory and Support, we advise and assist you as an international customer. We do not do this alone. We work closely together with our 40,000 Crowe Global network colleagues in more than in 145 countries, in the Netherlands or abroad. We use smart technology. As a result, information can be easily and securely shared with employer and employees. And you as a customer have a good understanding of the various aspects concerning your international employee population. By combining all our services, we offer a real “one-stop-shop solution”.

Download brochure

 

Crowe Global: Posted Workers

The EU has adopted rules to protect workers on temporary assignments within the EU. The aim of these rules is to provide a standard set of conditions that apply to posted workers within the EU. In this brochure you’ll find a list of obligations.

Download Brochure: Posted Workers

30% ruling for posted workers

On 27 July 2020, the tax authorities published a guide for applying the 30% facility for employees who are posted from the Netherlands to certain countries for a relatively short period of time. This 30% ruling for posted employees means that the employer may, under certain conditions, provide the posted employee without further proof a taxfree allowance of 30% of the wages related to the foreign working days (comparable to the 30% scheme for posted employees). It is required, however, that the remuneration relating to days abroad is still taxed in the Netherlands on the basis of international treaties.

Download brochure

Actueel nieuws

Webinar: Wet Toekomst Pensioenen, waar staan we nu?
Webinar Duurzame Inzetbaarheid: Breng waarden en behoeften van medewerkers in kaart
HR Services
Het Ad hoc/Reactieve Niveau van het #HRTech Volwassenheidsmodel: Uitdagingen en Kansen voor HR Managers
HR Services
Van HR data tot succes
Audit
Doing business in the Netherlands 2024
Technology-Data-analyse-Roel-en-Sander
"Data analyse zorgt voor meer diepgang op alle fronten."
Sander van den Berg & Roel van den Berg - Crowe Foederer Data Science
Tax-Denham
"Blauw bloed."
Jason Denham - DENHAM
Tax-Antonius-Vesselheads
"Compagnons varen nieuwe koers met staalgigant aan de haven."
Richard Hamersma & Rob Derix - Antonius Vesselheads
HR-Services-TrapXpress
"Zeg wat je doet en doe wat je zegt."
Anita Kingma - TrapXpress
Financial-Services-Schepens
"Mijn zoon is een gouden vent, ik had geen betere opvolger kunnen treffen."
Arnoud Schepens - Caravanstalling Schepens
Financial-Services-Dutz-Eyewear
"Ik ben van het principe, doe maar gewoon…"
Roland Vandermeulen - Dutch-Eyewear
Financial-Services-Prowise
"Digitale voorloper in de onderwijswereld."
Edith Kwaspen - Prowise
Corporate-Finance-Van-Wamel
"Historie van 70 jaar."
Freek van Wamel - Van Wamel
Corporate-Finance-Optiband
"Nooit druk over gemaakt of het zou werken."
Harry Grimberg & Aart Groenendijk - Optiband
Consultancy-Interduct
"Met z’n drieën aan het roer."
Frank Huis, Joyce Philips & Ivo Hanssen - Interduct
Consultancy-Bestronics
"Eigengereid in de elektronica."
Anton & Hans van Limpt - Bestronics
Consultancy-AFL-Group
"Awards winnen in Venhorst, of all places."
Hugo de Bie - AFL Group
Audit-Waterschap-AA-en-Maas
"Crowe Foederer en het waterschap Aa en Maas".
Piet Sennema - waterschap Aa en Maas
Audit-Matchis
"Matchis zoeken voor stamcellen."
Jaap Dijkman - Matchis
040 264 96 10 Vestigingen