Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Hiermee ondersteunen we actief de volgende SDG’s zoals ze zijn benoemd door de VN: