Waardering

Waardering

Een goed beeld van de economische waarde van uw onderneming of bedrijfsonderdeel is essentieel voor het maken van strategische keuzes. Strategische keuzes kunnen gaan over bedrijfsopvolging, aan- en verkoop van ondernemingen, fusies, het uittreden van (minderheid)aandeelhouders, participatie van medewerkers en het herstructureren van ondernemingen of bedrijfsonderdelen (waaronder klantenbestanden, patenten en software). Ook in het geval van een echtscheiding kan een waardering noodzakelijk zijn.

Waardebepaling

Een waardebepaling helpt u de juiste keuzes te maken. Zo geeft een waardebepaling u inzicht in het risicoprofiel en de value drivers van het waarderingsobject (onderneming of bedrijfsonderdelen), zodat u bijvoorbeeld in staat bent de economische waarde in toekomst te maximaliseren. Om de value drivers van uw onderneming te doorgronden maken wij bij het uitvoeren van waardebepalingen gebruik van data science toepassingen.

Bij het bepalen van de economische waarde kan gebruik gemaakt worden van verschillende waarderingsmethoden. Onze waarderingsdeskundigen zijn aangesloten bij het NiRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators) en hebben ruime ervaring met het waarderen van verschillende type ondernemingen en bedrijfsonderdelen. Zij bepalen samen met u de waarderingsmethode die past bij de situatie en adviseren u hierover. Ook kunnen onze waarderingsdeskundigen worden ingeschakeld bij het verrichten van een second opinion of optreden als onafhankelijk deskundige.

Gerelateerde services

Corporate Finance
Herstructurering
Corporate Finance
Faillissementsonderzoek