Fiscale risicobeheersing

In control

Zoveel ondernemingen, zoveel handelingen, transacties en gebeurtenissen. De gevolgen van al deze fiscaal relevante ‘events’ moeten altijd volledig en juist in de aangifte worden verwerkt. Hoe beheers je die fiscale risico’s? Hoe blijf je ‘in control’? De financiële impact en imago schade zijn soms niet te overzien.

Adequate beheersing

De fiscus vindt een adequate beheersing van fiscale risico’s van groot belang, ongeacht of er wel of niet sprake is van een Horizontaal Toezicht convenant. In toenemende mate steunt de fiscus bij haar toezicht op het aanwezige stelsel van fiscale risicobeheersing (Tax Control Framework of TCF). Een effectief TCF is een waarborg voor een juiste aangifte en voor aangepast toezicht door de fiscus. Het zorgt voor een duidelijke vermindering van de kans op correcties bij een boekenonderzoek. Een slimme en dagelijkse opzet van het TCF draagt bij aan de effectiviteit, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid.

Persoonlijk advies

Correcte aangifte

Door onze grote ervaring in tax, audit en fiscale risicobeheersing te verbinden met onze expertise op het gebied van Data Science zijn wij in staat om op een uiterst efficiënte wijze uw TCF te ontwikkelen en optimaliseren. Het resultaat? Een beheersbaar intern systeem dat borg staat voor een correcte aangifte. Inclusief een minimale belasting voor de organisatie.

Gerelateerde services

Family Office
Non profit
040 264 96 10 Vestigingen