Goede Doelen

Centrale en lokale goede doelen

Vanuit de Crowe Foundation ondersteunen we landelijke goede doelen zoals het Fonds Gehandicaptensport en IMC-weekendscholen, zowel financieel als met vrijwilligers. Zo zullen in 2022 ruim 40 collega’s bijdragen voorlichtingssessies in het kader van leven met een beperking in de vorm van rolstoelbasketbal: ‘scool on wheels’. Daarnaast zullen ruim 40 collega’s bijdragen aan de activiteiten van IMC weekendscholen zoals huiswerkbegeleiding.

Daarnaast kan iedere collega zelf lokale, goede doelen aandragen die worden beoordeeld door hun collega ambassadeurs. Voorbeelden hiervan zijn de bijdrage aan de bijdrage aan de Little Lions, hiermee kunnen kinderen in townships in Kaapstad worden ondersteund bij een gezonde mentale ontwikkeling. Of de bijdrage het Roermondse Navigating, een lokaal project waarbij kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen om vrijwel gratis huiswerkbegeleiding te krijgen op de middelbare school. Naast een financiële bijdrage dragen we bij lokale doelen ook altijd bij in de vorm van vrijwilligers.