Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling
Op basis van o.a. de Wet bescherming Klokkenluiders, art. 27 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO), maar ook de Wwft moet een accountantsorganisatie beschikken over een klokkenluidersregeling.

Als er sprake is van een vermoeden van een misstand kan gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Download hier: 2023 – Klokkenluidersregeling Crowe Foederer

De melding kan worden gedaan bij het Meldkanaal zoals opgenomen in de regeling. De correspondentie en behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder het Meldkanaal ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.