Transfer pricing

Compliance verplichting

Transfer pricing gaat over prijzen voor goederen en diensten die groepsvennootschappen elkaar in rekening brengen. Deze prijzen worden bepaald en onderbouwd door het volgen van internationale complexe regels. Grotendeels vormt dit een ‘compliance verplichting’ en dat is belangrijk, want;

 

  • de bewijslast kan worden omgedraaid;
  • mogelijke boetes zijn erg hoog;
  • en hoge (dubbele) belasting dreigt bij het ontbreken van een deugdelijk transfer pricing beleid en/of documentatie.

Optimaliseren

Naast het voldoen aan deze verplichting, is het belangrijk om te kijken in hoeverre de belastingpositie van uw bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld: zijn er verliezen in bepaalde landen? Wat zijn de verschillen van de belastingtarieven of belastingregimes per land? Kunnen we een bepaalde functie in een ander land plaatsen? Belangrijke vragen bij het ontwikkelen of aanpassen van een ‘optimaal transfer pricing beleid’. Onze specialisten ondersteunen u op een praktische manier bij compliance en planning opdrachten.

Transfer pricing

Gerelateerde services

Family Office
Non profit
040 264 96 10 Vestigingen