Cybersecurity

Hackers richten zich nu ook op het mkb

Verbeter uw 'Lines of defence'

Als finance manager of directeur kunt u denken dat uw organisatie niet interessant is voor hackers, maar niets is minder waar. Het is niet meer de vraag óf u aangevallen wordt, maar wannéér. Dat is zorgwekkend. Wat nog zorgwekkender is: de methodieken van cybercriminelen zijn veranderd en de meeste mkb-bedrijven hebben hun ‘lines of defence’ niet op orde.

Cyberveiligheid

Een hacker heeft vaak als doel financieel gewin en/of datadiefstal. Daarbij wordt de organisatie ontwricht, doordat data en applicaties worden gestolen en/of geblokkeerd. Hierdoor is cyberveiligheid ook een continuïteitsvraagstuk geworden en niet langer alleen een hoofdpijndossier van de IT-manager, maar ook van de financieel verantwoordelijke.

Uw cyberveiligheid onder de loep: In welke mate is uw organisatie beschermd tegen cybercriminelen?

Transfer pricing

Accountantscontrole

We zetten onze cybersecurity dienstverlening in tijdens onze accountantscontrole en ook voor iedere relatie die zich wil wapenen tegen cybercrime. Daarbij kijken we niet alleen naar de technische IT-beveiliging, maar ook naar de factoren Beleid en Mens. Beleidskeuzes, processen en de rol van individuele medewerkers dienen nauwgezet op elkaar te worden afgestemd.

Whitepaper: IT & Cybersecurity als onderdeel van de accountantscontrole

Download de gratis whitepaper: De financiële risico's van cybercrime

U kunt denken dat uw organisatie niet interessant is voor hackers, maar niets is minder waar. Hierdoor is het niet meer de vraag of u aangevallen wordt, maar wanneer. Door scanning en automatisering van aanvallen zijn de mogelijkheden voor kwaadwillenden enorm vergroot. Het vinden en binnenkomen van kwetsbare ICT-omgevingen is vele malen eenvoudiger geworden dan voorheen. Het is daarom zaak het aantal kwetsbaarheden zo klein mogelijk te houden.

Gerelateerde services

Datagedreven dienstverlening
IT Audit
040 264 96 10 Vestigingen