Transaction Services

Transaction Services

Binnen Crowe Foederer Corporate Finance hebben wij Transaction Services onderverdeeld in de volgende diensten;

  • Due Diligence
  • Vendor Due Diligence
  • SPA-advies

In een overnametraject wordt veel informatie uitgewisseld. Of u nu als koper of verkoper optreedt, een gepaste zorgvuldigheid (Due Diligence) is bij een overname belangrijk. Een overnameproces is tijdrovend en complex. De belangen zijn groot en elke transactie is anders; dit vraagt om ondersteuning door een adviseur met verstand van zaken en die het overnameproces overziet. Onze professionals kunnen u helpen bij het uit te voeren Due Diligence (boekenonderzoek).

Neem contact met mij op

Due Diligence (begeleiding koopzijde)

Tijdens het Due Diligence onderzoek wordt veel informatie met u, als koper, gedeeld. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via een virtuele dataroom. Aan de hand van de gedeelde informatie onderzoekt u de kansen en risico’s van de te kopen onderneming, zodat u na de overname niet voor verrassingen komt te staan. Hierbij komen allerlei thema’s aan bod op financieel, fiscaal, juridisch, HR/Pensioen en IT-gerelateerd gebied.

Ook toetst u de uitgangspunten die aan uw bieding ten grondslag liggen. Dat zijn bijvoorbeeld de financiële aspecten die relevant zijn voor de koopsom, zoals de kwaliteit van de winst, de ontwikkeling van het werkkapitaal en de schuldpositie (net-debt) van de onderneming.

Met onze heldere rapportage krijgt u handvatten voor de onderhandelingen over de finale transactiedocumentatie. Dat kan bestaan uit een (her)onderhandeling over de koopsom, maar ook advies over de op te nemen garanties en vrijwaringen.

Onze rapportage is geschikt als verantwoordingsdocument voor de geldverstrekkers bij het aantrekken van eventuele overnamefinancieringen

Vendor Due Diligence (begeleiding verkoopzijde)

Bij de voorbereiding van de verkoop van uw onderneming komt een hoop kijken. Wanneer de koper een Due Diligence uitvoert wilt u EBITDA-aanpassingen of onvoorziene schuldposities voorkomen. Deze onzekerheid voorkomt u met het uitvoeren van een vendor Due Diligence. Dit onderzoek voeren wij in een vroeg stadium van het overnameproces voor u uit.

Wij begeleiden de informatieverzameling voor het Due Diligence onderzoek en doen diepgaande analyses om de waarde van uw bedrijf te onderbouwen. Met een vendor Due Diligence onderzoek identificeren wij de risicogebieden en delen tijdig de mogelijke transactie-issues met u.

Zo krijgt u inzicht in het bedrag dat u netto kan verwachten na de verkoop. Ook bent u zo goed voorbereid op de informatie die kopers nodig hebben om hun bieding te doen en heeft u de informatie paraat die zij aan u gaan vragen. Zeker wanneer u met meerdere partijen in gesprek bent geeft dit u veel minder zorgen om het verkoopproces efficiënt te laten verlopen.

SPA-advies
Het Due Diligence onderzoek leidt tot bevindingen die (mogelijk) van invloed zijn op de koopovereenkomst. De specialisten van Crowe helpen u met de vertaling van Due Diligence bevindingen in de koopovereenkomst.

Multidisciplinaire teams
Gedurende het overnameproces heeft u met een specialist van Crowe Transaction Services een centraal aanspreekpunt, maar wordt u geadviseerd door een team met specialisten. Dat doen wij met een multidisciplinair team, met specialisten op het gebied van Finance, Fiscaal, IT en HR/Pensioen. Daar waar mogelijk voeren wij het Due Diligence onderzoek uit met behulp van data analyse software.

Internationaal
Als onderdeel van Crowe Global kunnen wij deze diensten u ook in een internationale omgeving bieden. De corporate finance adviseurs van Crowe onderhouden een nauwe band met collega’s van de buitenlandse Crowe kantoren. Op deze manier wordt u ook bij een internationale transactie ontzorgd gedurende het Due Diligence onderzoek.

Overige diensten

Insolventie
De specialisten van het team Transaction Services worden geregeld ingeschakeld door curatoren bij de afwikkeling van een faillissement. Vaak is dat om de curator te ondersteunen bij het wegwerken van een informatieachterstand. Wij verstrekken inzicht in de cijfers en onderzoeken opmerkelijke en/of niet consistente transacties. Hierbij bekijken we financiële administratie van de periode voorafgaand aan het faillissement en voeren diepgaande financiële analyses uit in het kader van rechtmatigheids- en aansprakelijkheidsonderzoeken.

Forensic Services
De specialisten van Transaction Services worden door onze opdrachtgevers geregeld ingeschakeld voor fraude gerelateerde onderzoeken. Neemt gerust contact met ons op om te bekijken wat wij in een dergelijke situatie voor u kunnen betekenen.

Neem contact met mij op

Gerelateerde services

Uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen?
M&A
Corporate Finance
Debt advisory