Non profit

Vanuit uw planning en controle cyclus vullen wij de accountantsfunctie in

Crowe beschikt over zeer ruime ervaring met diverse audit- en assurance opdrachten bij uiteenlopende non profit organisaties. Denk hierbij aan:

 • Decentrale overheden/binnenlands bestuur. Daaronder vallen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.
 • Onderwijsinstellingen en kinderopvang
 • Diverse stichtingen en verenigingen in de culturele sector, zorg en welzijn en goede doelen organisaties.

Wij helpen organisaties vooruit op vele gebieden:

 • Het optimaliseren van een P&C cyclus
 • Het opzetten van een intern controle plan (ICP) en voorbereiding van een in control statement  (ICS)
 • Het digitaliseren van de administratie en de administratieve processen
 • Begeleiding bij subsidietrajecten (opzetten projectadministratie, structureren verantwoording etc.)
 • Begeleiding bij verantwoordingen WMO en jeugdwet
 • Fraude onderzoeken en onderzoeken naar cyberveiligheid
 • Fiscale thema’s en ondersteuning bij een tax control framework (TCF)
 • Voldoen aan specifieke wet- en regelgeving, zoals de aanbestedingswetgeving en de WNT
 • Specifieke thema’s bij gemeenten (rechtmatigheidsverantwoording, tegenlezen financiële kaders en beleidsnota’s etc.)
 • Specifieke thema’s in de onderwijssector (doordecentralisatie van huisvesting, fusietrajecten, samenwerkingsvormen met kinderopvang en zorg etc.).

Wet- en regelgeving

Onze non profit branche wordt gekenmerkt met diverse verslaggevingsvoorschriften. Voor gemeenten geldt het Besluit Begroten en Verantwoording (BBV), voor onderwijs gelden de regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) en RJ 660. Bij stichtingen verenigingen hebben we vaak te maken met RJ 640 (organisaties zonder winststreven) en RJ 650 (fondsenwervende instellingen). Crowe neemt actief deel in diverse werkgroepen om aan de voorkant betrokken te zijn bij wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de werkgroep decentrale overheden (WGDO) en de RJ werkgroep onderwijs.

Audit non profit

Gerelateerde services

Controle
IT Audit
040 264 96 10 Vestigingen