Crowe Foundation

Om een plan te lanceren moet je
samen actie ondernemen

Goede doelen ondersteunen is de kracht van Crowe

Een belangrijke strategische doelstelling van onze organisatie is: ‘We werken aan een duidelijke maatschappelijke footprint die een passende bijdrage levert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder duurzaamheid en gelijke kansen.’ Met als resultaat …….. Een maatschappelijke footprint. Zowel voor het kantoor, en (als onderdeel van het C.V.) voor iedere medewerker!

Crowe Foundation

Hiervoor hebben we sinds begin 2022 de Crowe Foundation opgericht, een eigen Stichting met een ANBI-status. Een zeer belangrijk maatschappelijk thema waarop de Crowe Foundation zich richt is ‘Gelijke kansen’. Dit thema is gekozen omdat we daar als zakelijke dienstverlener impact kunnen maken en uit intern onderzoek is gebleken dat veel van onze collega’s hier graag aan bij willen dragen. Per kantoor hebben zich vrijwilligers gemeld die als ambassadeur optreden om initiatieven op te halen en collega’s te motiveren om bij te dragen. Hierbij streven we naar lokale en landelijke partnerships. Budget en tijd zijn daarvoor vrijgemaakt. Met als resultaat een maatschappelijke footprint in de vorm van intrinsiek gemotiveerde collega’s die zich in willen zetten voor goede doelen.

Lees het Crowe Foundation Beleidsplan 2022

Centrale en lokale goede doelen

Vanuit de Crowe Foundation ondersteunen we landelijke goede doelen zoals het Fonds Gehandicaptensport en IMC-weekendscholen, zowel financieel als met vrijwilligers. Zo zullen in 2022 ruim 40 collega’s bijdragen voorlichtingssessies in het kader van leven met een beperking in de vorm van rolstoelbasketbal: ‘scool on wheels’. Daarnaast zullen ruim 40 collega’s bijdragen aan de activiteiten van IMC weekendscholen zoals huiswerkbegeleiding.

 

Daarnaast kan iedere collega zelf lokale, goede doelen aandragen die worden beoordeeld door hun collega ambassadeurs. Voorbeelden hiervan zijn de bijdrage aan de bijdrage aan de Little Lions, hiermee kunnen kinderen in townships in Kaapstad worden ondersteund bij een gezonde mentale ontwikkeling. Of de bijdrage het Roermondse Navigating, een lokaal project waarbij kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen om vrijwel gratis huiswerkbegeleiding te krijgen op de middelbare school. Naast een financiële bijdrage dragen we bij lokale doelen ook altijd bij in de vorm van vrijwilligers.

Deeltijdpleegzorg past perfect bij de situatie van Eddie en Silvia

Allebei een goede baan, fijn huis, leuke zoon van (toen) 16, steeds meer vrijheid – Eddie en Silvia hadden een prima leven. En toch bleef de wens aanwezig om iets te betekenen voor andere kinderen. Zittend aan hun keukentafel vertellen ze: “We hadden graag een groter gezin gewild, maar het liep anders. We hadden al eens informatie opgevraagd over pleegouderschap, maar verdere actie daarop ondernemen was er nog niet van gekomen. Tot we dus die oproep zagen.” Het stel besloot door te pakken en meldde zich aan voor een informatieavond bij Combinatie Jeugdzorg. “Het verraste ons dat er meer mogelijk was dan fulltime pleegzorg. Weekend-/vakantiepleegzorg paste perfect bij onze situatie”, vertelt Silvia. “Thuis vroegen we eerst onze zoon naar zijn mening. Hij wilde het best een kans geven, mits het hem niet zou beperken. Dat vonden we redelijk.”

Lees het hele verhaal hier

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Hiermee ondersteunen we actief de volgende SDG’s zoals ze zijn benoemd door de VN:

 

Stichting Crowe Foundation Jaarstukken 2021

Stichting Crowe Foundation Beleidsplan 2022