Crowe Foundation

Om een plan te lanceren moet je
samen actie ondernemen

Goede doelen ondersteunen is de kracht van Crowe

Een belangrijke strategische doelstelling van onze organisatie is: ‘We werken aan een duidelijke maatschappelijke footprint die een passende bijdrage levert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder duurzaamheid en gelijke kansen.’ Met als resultaat …….. Een maatschappelijke footprint. Zowel voor het kantoor, en (als onderdeel van het C.V.) voor iedere medewerker!

De goede doelen

Fonds Gehandicapten Sport
In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk. Zodat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten.
IMC weekendschool
IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatie-gericht onderwijs voor nieuwsgierige jongeren vanaf tien jaar, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. Ze zijn hard op zoek naar vrijwilligers in Zuid Nederland.
Maatje 040
Bij alle projecten van Maatje 040 gaat het om persoonlijk contact, om extra aandacht, ondersteuning of begeleiding voor iemand die dat nodig heeft. Bij het boodschappen doen, de financiële administratie, of gewoon voor een luisterend oor.
Omgekeerde Supermarkt
TKRAMREPUS is dé plek waar je geen levensmiddelen koopt, maar doneert. Een omgekeerde supermarkt waar je iets goed doet voor een ander en helpt in de strijd tegen armoede en voedselverspilling. Help jij mee inzamelen?

Crowe Foundation

Begin 2022 hebben wij de Crowe Foundation (voorheen Stichting Foederer Talentenfonds) opgericht, een eigen Stichting met een ANBI-status. Een zeer belangrijk maatschappelijk thema waarop de Crowe Foundation zich richt is ‘Gelijke kansen’. Dit thema is gekozen omdat we daar als zakelijke dienstverlener impact kunnen maken en uit intern onderzoek is gebleken dat veel van onze collega’s hier graag aan bij willen dragen. Per kantoor hebben zich vrijwilligers gemeld die als ambassadeur optreden om initiatieven op te halen en collega’s te motiveren om bij te dragen. Hierbij streven we naar lokale en landelijke partnerships. Budget en tijd zijn daarvoor vrijgemaakt. Met als resultaat een maatschappelijke footprint in de vorm van intrinsiek gemotiveerde collega’s die zich in willen zetten voor goede doelen.

Crowe Foundation Beleidsplan

Centrale en lokale goede doelen

Vanuit de Crowe Foundation ondersteunen we landelijke goede doelen zoals Maatje040, Fonds Gehandicaptensport, TKRAMREPUS (De Omgekeerde Supermarkt), en IMC-weekendscholen, zowel financieel als met vrijwilligers. Zo hebben in 2022 ruim 40 collega’s bijgedragen aan voorlichtingssessies in het kader van leven met een beperking in de vorm van rolstoelbasketbal: ‘scool on wheels’. Daarnaast zullen ruim 40 collega’s bijdragen aan de activiteiten van IMC weekendscholen zoals huiswerkbegeleiding. 

Daarnaast kan iedere Crowe collega zelf lokale goede doelen aandragen die worden beoordeeld door hun collega ambassadeurs. Voorbeelden hiervan zijn de bijdrage aan de Little Lions Child Coaching, hiermee kunnen kinderen in townships in Kaapstad worden ondersteund bij een gezonde mentale ontwikkeling. Of de bijdrage aan het Roermondse Navigating, een lokaal project waarbij kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen om vrijwel gratis huiswerkbegeleiding te krijgen op de middelbare school. Ook steunen we Stichting Kinderhospice Kwatro, zij ondersteunen gezinnen waarvan een kind ernstig of ongeneeslijk ziek is. Ze brengen een gezin lichtpuntjes, verrijken en verlichten hun levens. Daarnaast steunen we ook Stichting durf te vragen. Stichting Durf Te Vragen is in 2017 opgericht door Dylan Haegens en Marit Haegens-Brugman. Met een bereik van bijna 2 miljoen jongeren willen zij met de stichting het onderwerp mentale gezondheid en psychische problemen bespreekbaar maken. Naast een financiële bijdrage dragen we bij lokale doelen ook altijd bij in de vorm van vrijwilligers of helpen we bij het genereren van naamsbekendheid. Zo wilde onze collega Eddie Pisters graag aandacht voor een project wat heel dicht bij hem en zijn vrouw staat, namelijk Combinatie Jeugdzorg. In onderstaand artikel lees je zijn prachtige verhaal. 

Deeltijdpleegzorg past perfect bij de situatie van Eddie en Silvia

Allebei een goede baan, fijn huis, leuke zoon van (toen) 16, steeds meer vrijheid – Eddie en Silvia hadden een prima leven. En toch bleef de wens aanwezig om iets te betekenen voor andere kinderen. Zittend aan hun keukentafel vertellen ze: “We hadden graag een groter gezin gewild, maar het liep anders. We hadden al eens informatie opgevraagd over pleegouderschap, maar verdere actie daarop ondernemen was er nog niet van gekomen. Tot we dus die oproep zagen.” Het stel besloot door te pakken en meldde zich aan voor een informatieavond bij Combinatie Jeugdzorg. “Het verraste ons dat er meer mogelijk was dan fulltime pleegzorg. Weekend-/vakantiepleegzorg paste perfect bij onze situatie”, vertelt Silvia. “Thuis vroegen we eerst onze zoon naar zijn mening. Hij wilde het best een kans geven, mits het hem niet zou beperken. Dat vonden we redelijk.”

Lees het hele verhaal hier

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Hiermee ondersteunen we actief de volgende SDG’s zoals ze zijn benoemd door de VN:

Crowe Foundation Bestuursverslag 2022

Crowe Foundation Jaarstukken 2022

Crowe Foundation Beleidsplan