Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u een probleem of klacht? Ons uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht; samen met uw contactpersoon.

Mocht dat echter niet tot een oplossing leiden of mocht om enige reden de voorkeur worden gegeven aan het indienen van een klacht, dan kan gebruik worden gemaakt van onze Klachtenregeling.

Een klacht kan worden ingediend via e-mail naar compliance@crowefoederer.nl of per post naar onderstaand adres:
Crowe Foederer
Ter attentie van Compliance
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven

Na ontvangst van uw klacht zult u een ontvangstbevestiging van ons ontvangen.
Voor nadere details omtrent de klachtenprocedure verwijzen we u naar onze procedure klachtenregeling.