Nieuwsgierig zijn
is verder kijken
dan je neus lang is

Kennis delen is de kracht van Crowe.

Helder verslag 2023

Accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (oob’s) zoals bijvoorbeeld beursfondsen, dienen jaarlijks een transparantie verslag te publiceren. Crowe Foederer controleert geen oob’s en kent deze verplichting niet. Toch willen wij graag een helder en eerlijk verslag publiceren, gericht op waar wij staan als organisatie en welke ontwikkeling wij hebben doorgemaakt in 2023. Dit doen we in de vorm van ons heldere verslag 2023. Omdat we ons als Crowe Foederer midden in de samenleving bevinden. Omdat we graag willen delen hoe de dagelijkse praktijk van ons als nationaal en internationaal full-service accountantskantoor er uitziet. En uiteraard om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van onze dienstverlening in 2023.

Download Helder Verslag 2023
assurance

Helder verslag 2023

Over Crowe
Kerncijfers
Crowe Global
Innovatie
Kwaliteitsbeleid
Onze mensen en cultuur
Onze maatschappelijke betrokkenheid
040 264 96 10 Vestigingen