Kerncijfers 2022

In 2022 is onze omzet met 28% gegroeid.
Het aantal medewerkers steeg met 24%

Forse groei, zowel autonoom als door overnames

De omzet is in 2023 gegroeid tot € 82,5 miljoen ten opzichte van 2022 (€ 73,4 miljoen). De omzetgroei van 12,4% in 2023 is voor 10% uit autonome groei en voor de rest uit de overname van Wijs Accountants. Alle servicelines laten groei zien. Het aantal collega’s groeide tot 656.

Kerncijfers: omzet Crowe Foederer totaal

Kerncijfers: Groei per serviceline

De forse (autonome) groei is terug te zien bij al vrijwel al onze diensten, waarbij onze servicelines die zich bezighouden met Audit & Assurance en HRM services het snelste groeien.

Onze serviceline Technology laat een minimale omzetgroei zien. Dit komt vooral door het transformatieproces waarin ons dochterbedrijf ACA-IT solutions zich bevindt, van technische oplossingen met een hard- & software aandeel naar diensten met een groter aandeel van IT-consultancy. Daarbij kan gedacht worden aan cybersecurity, ERP implementatie en diverse cloudoplossingen.

Kerncijfers: Groei in mensen

In een zeer krappe arbeidsmarkt lukt het ons nog steeds om fors te groeien in aantal medewerkers. Waar we begin 2022 nog 506 medewerkers in dienst hadden startten we in 2023 met 627 medewerkers. Deze groei bestaat naast overnames voor een belangrijk deel uit succesvolle eigen wervingsactiviteiten en inspanningen om huidige medewerkers te behouden.

Zoals bij elke dienstverlener, zijn ook bij Crowe Foederer onze medewerkers het belangrijkste kapitaal. Wij hebben dit vertaald in de zes krachten van Crowe. Het talent en de inzet van onze collega’s draagt elke dag weer bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Behalve een grote dosis vakkennis en vaardigheden, beschikken onze accountants, fiscalisten en consultants over een stevige ruggengraat en een groot ethisch besef.

Binnen Crowe Foederer heeft de kwaliteit van onze dienstverlening en de borging ervan de hoogste aandacht. In onze HR-aanpak onderschrijven we volledig de voortdurende noodzaak voor kwaliteit en verantwoordelijkheid die wij als accountantsorganisatie daarvoor hebben.

Kerncijfers: Onze mensen