Over Crowe Foederer

Hoe zijn wij georganiseerd, onze missie/visie &
strategische ambities en welke diensten bieden wij aan?

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur komen uit onze eigen gelederen. Zo verankeren we de bestuurstaken en de uitvoering ervan met onze professionele dienstverlening en de noodzakelijke kwaliteitsbeheersing.

De Raad van Bestuur bestaat op dit moment uit J.G.F. Daams RA, mr. H. Everaerd en drs. M.J. Daemen RA. Johan Daams is bestuursvoorzitter en verantwoordelijk voor het algemeen beleid van onze organisatie. Hugo Everaerd is bestuurder van Tax Advisory Services B.V en als vestigingsleider van Amsterdam ook medeverantwoordelijk voor onze Internationale dienstverlening. Marc Daemen is bestuurder van Audit & Assurance B.V. en partner op de vestiging Eindhoven.

Alle leden van de Raad van Bestuur hebben de Nederlandse nationaliteit, beschikken over jarenlange bestuurlijke ervaring en zijn allen al vele jaren in dienst bij Crowe. Derhalve hebben ze een zeer ruime ervaring met de sectoren, producten en geografische locaties van Crowe.

Foto v.l.n.r.: Marc Daemen, Johan Daams, Hugo Everaerd

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen: Hoewel wettelijk (nog) niet noodzakelijk, werkt Crowe Foederer met een Raad van Commissarissen (RvC). De werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC worden bepaald door statutaire en interne afspraken. Toezicht houden op het bestuur is uiteraard haar belangrijkste taak.

De RvC bestaat uit drs. G.J.T.M. van de Wijdeven, ir. E. van Schagen en R.M.L. Reijnders. ir. E. van Schagen is voorzitter van de RvC.

Onze visie

Het zijn van een toonaangevende accountants- en adviesorganisatie met een multidisciplinaire kwaliteitsaanpak voor samenwerkende professionals en de inzet van hoogwaardige technologische oplossingen gericht op de bedrijfsmatige vraagstukken van ondernemingen en instellingen.

Specialistische kennis

Onze missie

Wij ondersteunen organisaties in hun bedrijfsmatige behoefte en vraagstukken. Dit doen wij met een multidisciplinaire kwaliteitsaanpak, persoonlijke benadering, continue investering in ons talent. Dit alles ondersteund door de inzet van hoogwaardige en praktisch toepasbare technologische oplossingen.

Onze belangrijkste strategische ambities

  • Constante kwaliteitsverbetering en – beheersing: we geven invulling aan onze zorgfunctie in het maatschappelijk verkeer vanuit de wettelijke en beroeps-technische eisen.
  • Technologie: we gaan door met het ontwikkelen van ons hoogwaardige automatiseringsplatform met zoveel als mogelijk gedigitaliseerde processen en de optimale inzet van data science voor zowel onze dienstverlening als de eigen organisatie.
  • Klanten: we zijn een toonaangevende multidisciplinaire dienstverlener voor zowel de brede als specialistische klantvragen van ondernemingen en instellingen (van kleine tot grote organisaties). Dit doen we door onze deskundigheid, technologie, multidisciplinaire aanpak en onze persoonlijke benadering.
  • Maatschappelijke betrokkenheid: we werken aan een duidelijke maatschappelijke footprint die een passende bijdrage levert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder duurzaamheid en gelijke kansen. Ook als werkgever hadden en hebben diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer onze volle aandacht.
  • Medewerkers & arbeidsmarkt: we zijn Employer of Choice in het segment van middelgrote (accountants- en advies) organisaties en worden ook als zodanig herkend. Voor medewerkers hebben we een learning & development omgeving met instroom en doorstroommogelijkheden waardoor talent zich kan ontwikkelen in onze sterk op samenwerking gerichte organisatie.

Structuur

De structuur van Crowe is via drie dimensies weer te geven: juridisch, geografisch en via onze servicelines (klantvraag en dienstaanbod).

Juridische structuur: Crowe Foederer Holding B.V. is een actieve vennootschap waaruit het merendeel van de dienstverlening plaatsvindt. Ze is ook houdstermaatschappij van een aantal dochterondernemingen met specifieke dienstverlening. De aandelen zijn in handen van professionals binnen Crowe Foederer.

Crowe Foederer kent vanaf 1-1-2024 de volgende juridische entiteiten:

 

Onze acht vestigingen

Al jarenlang groeien wij als organisatie en hiermee onze vestigingen. Door de landelijke dekking is er een sterke samenwerking tussen de verschillende vestigingen. Bij veel opdrachten werken wij intensief samen en hebben hiervoor een bovenregionale dienstverlening ontwikkeld.

 

 

Onze dienstverlening, zes service lines.

Audit
Controle met toegevoegde waarde
Financial Services (samenstel)
Jouw accountant, dichtbij en persoonlijk:
Corporate Finance
Juiste verbindingen, een mooie toekomst
Tax
In control met kansen
HR Services
Smart HR: uw mensen, onze totaaloplossing:
Technology
Nieuwe technologie, praktisch toepasbaar