Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit als noodzakelijke voorwaarde van onze dienstverlening

Er zijn diverse definities en interpretaties van kwaliteit. Voor een kennisorganisatie als Crowe Foederer is kwaliteit de noodzakelijke voorwaarde voor de continuïteit van haar dienstverlening.

Onze drie kwaliteitspijlers

Kwaliteit en de borging van kwaliteit van onze dienstverlening is een van de belangrijkste facetten van onze organisatie en de jarenlange aandacht hiervoor en investeringen hierin hebben geleid tot een robuust systeem van kwaliteitsbeheersing binnen Crowe Foederer. De kwaliteitsambitie en het kwaliteitsbeleid zijn gedefinieerd en schriftelijk vastgelegd in ons strategisch plan 2021-2026. We onderscheiden de volgende kwaliteitspijlers:

  1. Het voldoen aan wettelijke richtlijnen en beroeps-technische kaders en normen
  2. Het voldoen aan kantoorrichtlijnen en -standaarden en correct gebruik van de beschikbare tools en oplossingen
  3. Het beantwoorden van de klantvraag en voldoen aan de klantverwachtingen

Kwaliteit

De eerste 2 pijlers zijn de hard controls van kwaliteit en pijler 3 is de soft control van kwaliteit. Met hard controls wordt bedoeld dat deze meetbaar zijn omdat normen ten grondslag liggen aan de kwaliteitseisen. De routinematige processen binnen onze organisatie bevinden zich met name in pijler 1 en 2.

De uitkomst van pijler 3 is een tevreden klant die zijn vragen beantwoord ziet binnen een passende prijs-kwaliteitsverhouding. Dit kan een dienst zijn voortvloeiende uit het routinematige proces maar veelal ook niet-routinematig. Feit blijft dat de hard controls van 1 en 2 onverminderd van toepassing zijn maar dat de klanttevredenheid ook sterk bepaald wordt door andere factoren die, veelal, niet genormeerd zijn.

Commissie Vaktechniek

Crowe Foederer kent een corporate kwaliteitsaanpak welke onder verantwoordelijkheid staat van onze Corporate Commissie Vaktechniek (CVC) en die hieronder is weergegeven. Deze commissie is verdeeld naar de verschillende service Lines met hun eigen vaktechnische normen en standaarden alsmede een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vanuit ons multidisciplinaire benadering.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van CVC en haar onderliggende (sub)commissies voor de komende jaren zijn:

  • Ons kwaliteitsbeleid is opgenomen in onze kwaliteitshandboeken en is de verantwoordelijkheid van de CVC;
  • Doorlopend kritisch beoordeling van de opzet en werking van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen via een systeem van self assessment, interne reviews en externe reviews;
  • Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve bezetting en continuïteit van CVC en (sub)commissies;
  • Aanleveren input voor opleidings- en trainingsprogramma voor de hard controls met jaarlijkse evaluatie;
  • Optimale inrichting van de organisatie belast met audit opdrachten.

Multidisciplinaire kwaliteit

Het multidisciplinaire karakter van onze dienstverlening vereist een juiste synchronisatie van de inzet van professionals en specialisten op een specifieke opdracht. Het borgen van de multidisciplinaire kwaliteit is daarom een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid onder leiding van de relatiepartner binnen het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de organisatie. Het succesvol toepassen van deze multidisciplinaire samenwerking wordt georganiseerd via onze MDST-aanpak waar MDST staat voor Multidisciplinaire Serviceteams. De multidisciplinaire inzet van professionals is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht en derhalve zeer klant specifiek. Een voorbeeld van MDST is de audit van een jaarrekening. In de toenemende omvang en complexiteit van organisaties kan een audit niet enkel meer met financials worden uitgevoerd. De impact van automatisering maar ook het aandeel van zaken zoals wetgeving, fiscaliteit en HR vereist een multidisciplinaire aanpak volgens MDAT (multidisciplinaire audit teams) om een kwalitatief voldoende oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid van de jaarrekening als geheel. Een en ander uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de relatiepartner, in dit geval de audit partner.

Een MDST planning is een grid waaruit de inzet en bijdrage van professionals vanaf opdrachtaanvaarding tot en met oplevering/realisatie blijkt.

Projectmanagement en PMO

Roadmap audit

Het kwaliteitsbeheer rondom audit opdrachten zal verder nog extra aandacht nodig hebben vanuit de maatschappelijke, politieke en beroeps technische discussie rondom de kwaliteit van de audit. Crowe Foederer heeft daarvoor een roadmap waarin de kwaliteit voor de dienstverlening in het algemeen maar specifiek voor de audit wordt geborgd. Een dergelijke roadmap is en maakt onderdeel uit van de voortdurende beoordeling en eventuele verbetering van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Verdere focus op kwaliteit zal ook leiden tot verdere investeringen in de organisatorische beheersing daarvan. Zowel voor Commissie Vaktechniek als voor Compliance.

Intern toezicht: Compliance Officer

Het toezien op de naleving van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen vindt plaats door onze compliance officer. De werkzaamheden van de compliance officer zijn opgenomen in een uitgebreid compliance programma.

Als organisatie blijven we investeren in de organisatie en bezetting van Vaktechniek en Compliance.

Terug naar Helder verslag 2023
Transfer pricing