Onze mensen

Investeren in ons menselijk kapitaal,
onze medewerkers zijn ambassadeurs, en hanteerbare werkdruk

De Kracht van Crowe

Zoals bij elke dienstverlener, zijn ook bij De kracht van Crowe Foederer onze medewerkers het belangrijkste kapitaal. Wij hebben dit vertaald in de zes krachten van Crowe. Het talent en de inzet van onze collega’s draagt elke dag weer bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Behalve een grote dosis vakkennis en vaardigheden, beschikken onze accountants, fiscalisten en consultants over een stevige ruggengraat en een groot ethisch besef.

Binnen Crowe Foederer heeft de kwaliteit van onze dienstverlening en de borging ervan de hoogste aandacht. HR onderschrijft volledig de voortdurende noodzaak voor kwaliteit en verantwoordelijkheid die wij als accountantsorganisatie daarvoor hebben.

Investeren in mensen

Kwaliteit vraagt om investeren in medewerkers. Diverse HR-thema’s zoals ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid, talent managementontwikkeling, beoordelen & belonen, recruitment en onboarding dragen bij aan het vinden, binden en blijven boeien van de juiste collega. Wij geloven in langdurige en stabiele relaties. Zowel met onze medewerkers als met onze klanten. Wij zijn van mening dat een stabiel medewerkersbestand een positief effect heeft op continuïteit van onze relatie met de klanten en op de sfeer binnen Crowe Foederer.

Alle HR-doelstellingen zijn er daarom op gericht om onze professionals optimaal te laten presteren. Gemotiveerde en vitale collega’s zorgen ervoor dat Crowe Foederer op korte en lange termijn haar doelstellingen weet te realiseren. Professionals die onze ambitie delen en die zich volledig willen en kunnen inzetten om deze ambitie succesvol te maken. Het strategische doel van Crowe Foederer is om in 2025 als advieskantoor de Employer of Choice te zijn, wat betreft persoonlijke ontwikkelmogelijkheden in praktijk en theorie.

Hiervoor hebben we naast vakinhoudelijke en persoonlijke trainingsprogramma’s ook het onderstaande Crowe leiderschapsprogramma opgezet dat de komende jaren stap voor stap wordt geïntroduceerd.

De cultuur van Crowe Foederer

Sprekend over de cultuur binnen Crowe Foederer, vallen vaak de woorden klantbetrokkenheid, vooruitlopen, impact en samenwerken.

Professionals die voor Crowe Foederer kiezen, doen dat in eerste instantie met een oprechte liefde voor ons vak. Geld is zeker niet de intrinsieke motivatie. Crowe Foederer ziet de ontwikkeling van de loopbaan van een medewerker en het waarmaken van ambities als een gezamenlijke inspanning van kantoor en medewerker.

Medewerkerstevredenheid en company pride

Als kennisorganisatie faciliteert Crowe Foederer haar professionals om zich te blijven ontwikkelen op het vlak van kennis, vaardigheden en competenties. Crowe Foederer heeft in 2023 haar jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door Expoints. 81% van onze collega’s hebben de vragenlijst volledig of gedeeltelijk ingevuld.

 

Het tevredenheidsonderzoek is onderverdeeld in een tweetal onderdelen: Company Pride en Psychosociale arbeidsbelasting. De gestelde vragen hebben betrekking op kwaliteit, aansturing, samenwerking, ontwikkelingsmogelijkheden en strategie. Crowe Foederer neemt de resultaten van dit onderzoek mee in haar beleid. In 2023 (ons meest recente medewerkerstevredenheidsonderzoek) hebben we ook de Company Pride gemeten op basis van ambassadeurschap. Dit wordt uitgedrukt in een Employee Netto Promoter Score (e-NPS). Hieruit blijkt de positieve ervaringen van onze medewerkers. De e-NPS is +6.

IT-audit

Psychosociale arbeidsbelasting

De Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) wordt bij Crowe gemeten aan de hand van 23 stellingen. Voor elke stelling kan men aangeven op een schaal van 1 tot 5 hoe vaak ze de beschreven (gewenste) situatie hebben waargenomen. Hoe vaker men de situatie waarneemt, hoe beter en hoe hoger de score. Het gemiddelde van alle stellingen resulteerde in een mooie 3.8.

Terug naar Helder verslag 2023