Fiscale eindejaarstips 2020

In het Belastingplan 2021 en de overige fiscale maatregelen zijn enkele wijzigingen voorgesteld voor fiscale regelingen met ingang van 2021. Onderstaand krijgt u van ons een beknopt overzicht van deze wijzigingen, in combinatie met de overige parlementaire wijzigingen voor volgend jaar. Hierbij dient wel het voorbehoud gemaakt te worden dat het Belastingplan 2021 nog een concept wetsvoorstel betreft. Het Belastingplan 2021 is reeds aangenomen door de Tweede Kamer en de behandeling door de Eerste Kamer volgt later deze maand.