Terug
Tax 09-12-20

Wijzigingen in de overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting gaat per 1 januari 2021 op de schop. Er komt een eenmalige startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor mensen die onder de 35 jaar een eigen woning kopen. Vanaf 1 april 2021 geldt hierbij de aanvullende eis dat de koopsom minder dan €400.000 bedraagt, anders dient er alsnog overdrachtsbelasting betaald te worden.

Deze aanpassing is gedaan om het voor starters makkelijker te maken om de woningmarkt te betreden. Voor iedereen die na 1 januari 2021 eenmaal gebruik heeft gemaakt van de nieuwe vrijstelling, alsmede mensen die 35 jaar of ouder zijn, blijft voor de eigen woning het verlaagde tarief van 2% van toepassing.

Voorwaarden voor de startersvrijstelling:

  • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
  • De koper koopt een eigen woning.
  • De koper heeft de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting nog niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk.
  • De koper gaat zelf in de woning wonen en verklaart dit schriftelijk.
  • De woning is niet duurder dan €400.000 wanneer de overdracht na 31 maart 2021 is.

De startersvrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Mocht de situatie zich voordoen dat partners samen een huiskopen, waarbij één van de partners 35 jaar of ouder is, dan geldt de startersvrijstelling alleen voor het deel van de partner die jonger is dan 35 jaar.

Daarnaast wordt het tarief voor de overdracht van overig onroerend goed (dus niet zijnde een eigen woning) verhoogd van 6% naar 8%. Dit geldt bijvoorbeeld dus ook voor de aanschaf van een woning die bestemd is om vervolgens verhuurd te worden aan derden. Het is voor dit onroerend goed aantrekkelijk om voorgenomen vastgoedtransacties te laten passeren vóór 1 januari 2021 .

040 264 96 10 Vestigingen