Terug
Tax 09-12-20

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale regeling waarbij minder of geen belasting wordt betaald bij een bedrijfsopvolging over het gedeelte van de verkregen onderneming dat kwalificeert als ondernemingsvermogen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden die, naar verwachting, deels worden aangescherpt vanaf 2021.

Nederland kent een aantal eisen met betrekking tot bedrijfsopvolgingen. Eén daarvan is de bezitseis. Verkrijgt de belastingplichtige de onderneming door een erfenis, dan moet de overledene minimaal 1 jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest. Krijgt de belastingplichtige de onderneming via een schenking, dan moet de schenker minimaal 5 jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest.

Bijkomend is de voortzettingseis. Na een erfenis of schenking van een onderneming moet de belastingplichtige de onderneming minimaal 5 jaar voortzetten.

Beide eisen zijn in vergelijking met andere landen al relatief streng. Bij een aanscherping van deze eisen wordt het lastiger voor belastingplichtigen om gebruik te kunnen blijven maken van de BOR, waardoor een relatief hoge belastingheffing op de loer ligt. Wij adviseren u dan ook om dit onderwerp op korte termijn te bespreken met uw adviseur en dat het te overwegen waard is om uw bedrijfsoverdrachten naar voren te halen in de tijd.

040 264 96 10 Vestigingen