Terug
Tax 09-12-20

Plannen van investeringen

Het kabinet heeft bij het Belastingplan 2021 een aanvullende stimuleringsregeling voorgesteld, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK is een investeringskorting voor bedrijven die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen.

De BIK is een korting welke u kunt verrekenen met de af te dragen loonheffingen. Op basis van investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen wordt de korting berekend ter grootte van 3,9% over de eerste € 5.000.000 en 1,8% over het meerdere.

Bij het investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen kunt u vanaf nu reeds rekening houden met deze regeling. Investeringsverplichtingen aangegaan vanaf 1 oktober 2020 komen in aanmerking voor de BIK, voor zover deze pas in 2021 worden betaald. Voor verdere informatie, zoals administratieve verplichtingen, informeren wij u graag nader zodra het wetsvoorstel definitief is aangenomen.

NB Het kabinet heeft de toepassing van de BIK bij de fiscale eenheid VPB tijdelijk uitgesteld in afwachting van Europese goedkeuring. Wij hopen op spoedige duidelijkheid op dit punt, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij het aangaan van investeringsverplichtingen en bij het aangaan of ontbinden van een fiscale eenheid VPB.

040 264 96 10 Vestigingen