Terug
Tax 09-12-20

DAC6

Per 1 januari 2021 moeten potentieel agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies worden gemeld bij de Belastingdienst door intermediairs en/of belastingplichtigen. Het doel van de DAC6-richtlijn is om belastingdiensten meer inzicht te geven in potentieel agressieve belastingconstructies.

Door de regel hebben advieskantoren een meldplicht voor grensoverschrijdende fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn. Deze meldplicht is zodanig ruim geformuleerd dat mogelijk ook grensoverschrijdende transacties gemeld moeten worden. Dit kan al het geval zijn indien u activa overdracht naar een buitenlandse (groeps-)vennootschap of een vordering op een buitenlandse entiteit omzet in kapitaal.

Belastingconstructies en transacties moeten gemeld worden als ze voldoen aan zogeheten wezenskenmerken (‘’hallmarks’’). Dit zijn kenmerken die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een meldingsplichtige belastingconstructie.

Voldoet een constructie/transactie aan een bepaalde ‘’hallmark’’, dan moet de betreffende belastingconstructie worden gerapporteerd bij de Belastingdienst. De rapportageverplichting ligt in beginsel bij uw adviseur en geldt voor constructies en transacties vanaf 25 juni 2018. Let op: een melding heeft enkel een informatiedoel. Dit betekent niet dat de Belastingdienst direct bij u een belastingcontrole gaat uitvoeren.

Met ingang van 1 januari 2021 is het mogelijk om de verplichte melding van grensoverschrijdende constructies in te dienen bij de Belastingdienst. Uiterlijk eind februari 2021 dient gemeld te zijn over de periode 25 juni 2018 tot 1 juli 2020. Constructies van na 1 juli 2020 dienen uiterlijk 30 januari 2021 gemeld te zijn. Alle constructies na 1 januari 2021 dienen binnen 30 dagen gerapporteerd te worden bij de Belastingdienst. Er kunnen forse boetes worden opgelegd indien er onterecht niet wordt gerapporteerd.

Indien wij namens u een melding dienen te maken bij de Belastingdienst dan zullen wij u hierover informeren. Heeft u zelf grensoverschrijdende constructies of transacties uitgevoerd en vraagt u zich af of u wellicht zelf een melding dient te maken, dan kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur.

040 264 96 10 Vestigingen