Terug
Tax 09-12-20

Dividenduitkering

In 2021 vindt een verhoging plaats van het box 2 tarief. Het box 2 tarief stijgt van 26,25% (2020) naar 26,9% (2021).

Door deze verhoging van het box 2 tarief kan het fiscaal voordelig zijn om nog in 2020 dividend uit te keren. Dit is met name voordelig als dit dividend een directe bestemming heeft, bijvoorbeeld om schulden af te lossen. Denk hierbij aan een eigenwoningschuld of een rekening-courant krediet. Ook een schenking aan de kinderen kan fiscaal voordelig zijn.
Mocht u zich af vragen of dit in uw situatie van toepassing is, dan kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur.

040 264 96 10 Vestigingen