Terug
Tax 09-12-20

Heroverweging fiscale eenheid VPB

De fiscale eenheid vennootschapsbelasting (VPB) zorgt er in beginsel voor dat de belasting geheven wordt alsof er één belastingplichtige is. Dat kent voordelen, maar kan ook nadelen hebben. Het is dan ook raadzaam om de fiscale eenheid VPB regelmatig te heroverwegen.

In 2021 zijn er enkele wijzigingen in de belastingwetten die relevant zijn voor een dergelijke heroverweging. Voorbeelden zijn de wijziging van het opstaptarief VPB (in 2021 verlaagd naar 15% met maximale winst € 245.000) en de aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De tariefsopstap kan door de fiscale eenheid één keer benut worden en niet door iedere maatschappij afzonderlijk. Voor de BIK kan de fiscale eenheid VPB relevant zijn voor de mate waarin de BIK kan worden benut.

Bij de heroverweging moet ook gekeken worden naar andere fiscale regelingen die relevant kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan de toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en andere investeringsaftrekken, (liquidatie)verliesverrekening, sancties bij verbreking, reorganisatie, renteaftrekbeperkingen en tot slot het opstellen van een of meerdere fiscale aangiften.

In het kader van voornoemde wijzigingen kan het voordelig zijn om de keuze om wel of geen fiscale eenheid te vormen te heroverwegen, zodat u fiscaal optimaal 2021 in gaat.

Indien u denkt dat uw huidige fiscale eenheid (gedeeltelijk) verbroken dient te worden, dan dient dit verzoek vóór 1 januari 2021 te zijn ontvangen door de Belastingdienst. De aanvraag van een nieuwe fiscale eenheid kan met terugwerkende kracht (tot maximaal drie maanden) worden aangevraagd.
LET OP: raadpleeg vóór wijziging in de fiscale eenheid VPB altijd een fiscalist om hoge navorderingen en andere sancties te voorkomen!

040 264 96 10 Vestigingen