Professional

Professionals

We bieden onze professionals graag een omgeving waarin jij jezelf voortdurend kunt blijven ontwikkelen, je jezelf kunt zijn en inzicht krijgt in jouw persoonlijke talenten en vaardigheden. Binnen onze organisatie creëren we graag samen met jou de ruimte, zodat je kunt ontdekken hoe jij je talenten optimaal kunt benutten.

Door unieke medewerkers, unieke kansen te bieden. Zoals de combinatie tussen Audit én Corporate Finance of Audit en Financial Services. Bij ons hoef je niet te kiezen, want je mag het allebei doen of je verder specialiseren in één van beide vakgebieden. We stimuleren je te doen wat je leuk vind en waar je energie van krijgt.

Crowe stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De belangrijkste pijler is de kwaliteit en vakbekwaamheid van haar werknemers. Van jou als werknemer wordt daarom verwacht dat je voldoet aan de vakbekwaamheidseisen die worden gesteld en dat je je diploma’s up-to-date houdt.

Intern trainingsprogramma

In september en januari worden alle ervaren assistenten uitgenodigd voor het Crowe-breed trainingsprogramma. Naast het op een leuke en actieve manier kennismaken met collega’s van andere vestigingen wordt er een inhoudelijk lesprogramma aangeboden.

Een voorbeeld van een inhoudelijk trainingsprogramma voor september vind je hieronder:

Permanente educatie

Bij permanente educatie staat de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid van de accountant centraal. Onder vakbekwaamheid wordt verstaan: het beschikken over en kunnen toepassen van de noodzakelijke theoretische kennis van de vakgebieden. Daarbij wordt deskundigheid van de accountant met name ingedeeld in de volgende drie kernvakgebieden:

  • bestuurlijke informatieverzorging/Interne beheersing;
  • externe verslaggeving;
  • Auditing & Assurance.

PE portfolio

Elke PE-plichtige accountant moet een eigen PE-portfolio hebben. Hierin zijn de antwoorden op vijf vragen vastgelegd, de eerste drie voor in het eerste kwartaal en de laatste twee voor in het laatste kwartaal van het jaar.

  1. Welke werkzaamheden verricht je?
  2. Wat wil je in het komende jaar per werkzaamheid leren?
  3. Welke PE-activiteiten wil je ondernemen in het kader van de leerdoelen die je hebt geformuleerd?
  4. Hoe heb je aan je leerdoelen gewerkt?
  5. Wat zijn de leerresultaten die je hebt behaald?

Het PE model heeft als uitgangspunt dat jij als professional zelf het beste weet welke leeractiviteiten je moet ondernemen en hoeveel tijd je daar aan besteedt. Je hebt verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten. Kortom: hoe jij vorm geeft aan de eigen beroepsontwikkeling is aan jou. Je kunt kiezen voor klassikale opleidingen, maar ook voor intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en zelfstudie.

Crowe heeft een abonnement voor al haar medewerkers afgesloten bij PE Academy. Wil jij starten met je persoonlijke PE-portfolio? Volg allereerst de training binnen PE Academy: ‘Hoe maak ik mijn portfolio?’.

De trainingen die gevolgd worden binnen PE Academy, worden automatisch opgeslagen in het PE-portfolio en kunnen gekoppeld worden aan een van de persoonlijke leerdoelen van de PE-plichtige accountant.

Meer informatie over PE vind je op intranet.

Door naar ‘Accountant van de toekomst’