Aanmelden en feedback

In onze HR-applicatie Daywize kun je jouw actuele opleidingsaanbod bekijken en je direct aanmelden.
Ga naar tabblad “Acties” – “Training zoeken & boeken”.

We willen de kwaliteit van de verschillende cursussen voortdurend verbeteren. Ons aanbod is ruim en nog in ontwikkeling. Daarvoor is jouw feedback op de trainingen van groot belang. Hiervoor sturen wij regelmatig evaluaties uit.

Specifieke opleidingsvragen

Het is altijd mogelijk dat er bij een individuele medewerker of een groep medewerkers een specifieke opleidingsbehoefte bestaat waarin het opleidingsprogramma (nog) niet voorziet. Deze vragen kunnen met toestemming van de directe leidinggevende worden voorgelegd aan de commissie opleidingen. De commissie opleidingen bekijkt in overleg met jou of en hoe de opleidingsbehoefte optimaal kan worden ingevuld.

Reflectie

Stel vast wat je nog wilt leren of verder zou willen ontwikkelen, probeer dit uit in de praktijk, reflecteer op de ervaring (wat ging goed, wat heb ik geleerd) en verbeter hiermee je eigen performance en ontwikkel je verder.

Het is dus belangrijk regelmatig te reflecteren. Dit kun je zelf doen maar natuurlijk ook met een collega en/of je leidinggevende. Gebruik hiervoor ook het halfjaarlijkse gesprek met je leidinggevende.

Door naar ‘Contact’