Accountant van de toekomst

Accountant van de toekomst

Welke eisen worden gesteld aan een accountant in de toekomst? Dit is de richting waarin een accountant zich zou moeten ontwikkelen. En dus de richting voor het vaststellen van leerdoelen en –behoeften van ons als accountantsorganisatie. De kern is dat accountants betrouwbaarheid toevoegen aan informatie en dat daarbij een aantal pijlers belangrijk zijn. Die pijlers zijn niet nieuw, maar de invulling daarvan zal in de toekomst steeds veranderen.

De accountant van de toekomst is een maatschappelijk betrokken en breed georiënteerde professional die een belangrijke rol heeft in de maatschappij. De focust ligt op kwaliteit, nauwkeurigheid en een professioneel kritische instelling. De accountant zal moeten acteren in een complexe en veranderende omgeving waarin hij zijn rug recht houdt. De kern van het werk van de accountant is het toevoegen van betrouwbaarheid en degelijkheid aan informatie die wordt uitgewisseld tussen mensen en organisaties in een dynamische, gedigitaliseerde wereld.

Door naar ‘Aanmelden en feedback’