Crowe trainingsprogramma

Crowe trainingsprogramma

Crowe heeft intern een kantoorbreed opleidingsmodel, gericht op kennisvergaring en persoonlijke groei. Alle medewerkers worden in meer of mindere mate betrokken bij het opleidingsprogramma. Daardoor houden onze mensen hun kennis op het vereiste niveau, gedurende hun carrière.

Vaktechnische trainingen

We hebben een breed aanbod van interne cursussen welke worden ontwikkeld en gegeven door onze eigen specialisten. De cursussen hebben een vaste opzet waarin basiskennis over het vakgebied wordt bijgebracht, de belangrijkste problemen/valkuilen uit de praktijk worden benoemd en waarbij wordt aangegeven wat onze specialisten kunnen betekenen.

Vaardigheidstrainingen

Naast vaktechnische kennis zijn persoonlijke vaardigheden belangrijk om als professional goed je werk te kunnen doen en je optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom bevat het opleidingsprogramma voor ieder functieniveau een aanbod van vaardigheidstrainingen (‘soft skills’).

De trainingen bestaan uit een mix van zelfstudie op basis van e-learning en fysieke bijeenkomsten onder begeleiding van een professionele docent. Graag geven wij je een beeld van hoe dit trainingsprogramma eruit kan zien.

Crowe trainingsprogramma

 

PE Academy online

Naast het interne Crowe-trainingsprogramma bieden we aan alle medewerkers het online trainingsprogramma van PE-academy aan.

Het cursus aanbod betreft een breed assortiment van meer dan 250 online trainingen die op ieder gewenst moment kunnen worden gevolgd. Medewerkers kunnen bovendien zelf kiezen welke trainingen zij volgen. Het online cursusaanbod is voortdurend in ontwikkeling. De verschillende cursussen zijn gecertificeerd door het NBA en diverse cursussen ook voor het Register Belastingadviseurs (RB). De modules van PE-Academy duren gemiddeld 2 uur. Dit maakt het online cursuspakket, naast de PE-verplichting, ook tot een actueel en online kennisnet.

Een greep uit de thema’s en pakketten:

Externe verslaglegging | controletechnieken | bedrijfseconomie | loonheffingen | belastingrecht | strategische adviseren | de WWFT | corporate governance | accountancypakket | fiscalistenpakket.

Iedere medewerker krijgt bij indiensttreding inloggevens om toegang te krijgen tot het cursusaanbod. Je kunt onbeperkt en kosteloos cursussen volgen. De deelname aan online cursussen gebeurt in eigen tijd.

Door naar ‘Starter’