Verkoop

Aan- en VerkoopIn dat geval stellen wij op basis van uw specifieke situatie een profiel op van mogelijke kandidaten. Aan de hand van dit profiel zoeken wij een koper die past bij uw doelen, wensen en behoeften. Dankzij ons internationale Crowe Global netwerk zijn wij in staat om snel de juiste partijen te benaderen. Dat gebeurt in eerste instantie altijd op basis van anonimiteit.

Daarnaast stellen wij een informatiememorandum op. Dit is een belangrijk document tijdens het verkoopproces. Het bevat een volledige omschrijving van uw onderneming, zoals de structuur en eigendomsverhoudingen, de ontstaansgeschiedenis, historische financiële gegevens en prognoses, marktinformatie en concurrentiepositie, SWOT-analyse en verwachtingen omtrent de toekomst van uw onderneming. Het Foederer Data Science platform is hierbij van grote toegevoegde waarde, omdat het platform een veelheid aan relevante data van uw onderneming binnenhaalt en deze data vervolgens via algoritmes rangschikt en analyseert. Met een uitgebreid en onderbouwd informatiememorandum als eindresultaat.

Behalve financiële gegevens is Crowe dankzij data science ook in staat om de transactiegegevens van belangrijke bedrijfsprocessen te monitoren: inkoop, voorraad, verkoop, financiën en human resources. Ook van al deze processen haalt het Foederer Data Science platform een veelheid aan data binnen. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld analyses worden gemaakt van klanten (concurrentiepositie, aantallen, klantgroepen, omzetverdeling, afhankelijkheid, geografische spreiding, et cetera), leveranciers (aantallen, afhankelijkheid, prijsafspraken, kortingen, geografische spreiding, et cetera) en voorraadbeheersing, waardoor het informatiememorandum nog meer waarde krijgt.

Nieuws over Verkoop