mr. drs. Huub Jansen RA RV

Huub Jansen (1980) is met ingang van 1 januari 2016 als partner verbonden aan Crowe Foederer, met name de vestigingen Eindhoven en Amsterdam. Daarvoor was hij ruim 11 jaar werkzaam in de algemene controle- en adviespraktijk van Ernst & Young Accountants in Eindhoven, alwaar zijn cliënten met name bestonden uit nationaal en internationaal opererende familiebedrijven en coöperaties.

Huub studeerde bedrijfseconomie (2003), Nederlands recht (2004), fiscaal recht (2005), accountancy (2006) en business valuation (2012) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ingeschreven als registeraccountant en registervaluator.

Huub geeft binnen de controle- en adviespraktijk van Crowe Foederer leiding aan een groep enthousiaste medewerkers en is daarnaast mede verantwoordelijk voor vaktechniek, interne opleidingen permanente educatie. Huub is bevoegd tot het afgeven van controleverklaringen bij wettelijke controleopdrachten.