Matty Geven AA

Matty Geven (1963) is accountant en vennoot van Crowe Foederer. Matty is al vanaf 1986 werkzaam bij Crowe Foederer op het hoofdkantoor in Eindhoven.

Matty is in 1994 afgestudeerd als accountant. Hij is groepsleider in Eindhoven en geeft leiding aan een groep enthousiaste medewerkers. De cliënten waarvoor deze groep werkzaamheden verricht betreffen bedrijven c.q. ondernemingen aan de bovenkant van het Midden- en Kleinbedrijf. Matty is met name actief en gespecialiseerd in de navolgende branches: productie- en handelsbedrijven, deurwaarders- en incassokantoren, medische groothandels en apotheken, grafische bedrijven, detacheringbedrijven en ontwikkeling software.

De opdrachten betreffen zowel wettelijke controleopdrachten, beoordelingsopdrachten als samenstelopdrachten alsmede het begeleiden van overnames en fusies, administratieve- en fiscale dienstverlening en alle overige nog voorkomende dienstverlening. Matty is tevens lid van onze Commissie Vaktechniek en is daarin mede belast met de regelgeving en vormgeving van de Non-Assurance opdrachten. Matty is bevoegd tot het afgeven van controleverklaringen bij wettelijke controleopdrachten.