drs. Harold van Dingenen RA

Harold van Dingenen (1972) is Registeraccountant (RA) en Partner van Crowe Foederer BV en is er sinds 1995 werkzaam. Met ingang van 2005 is hij vestigingsleider van Crowe Foederer BV vestiging Bladel.

Harold houdt zich bezig met accountancy in de meest brede zin van het woord maar met name met de controle- en adviespraktijk. In het kader van advisering betreft dat het regelen of updaten van bedrijfsfinancieringen, het doorvoeren reorganisaties, het begeleiden van overnames, het opzetten van informatiesystemen en het bepalen van de juiste juridische ondernemingsstructuur.

Tevens is Harold wettelijk bevoegd om als tekenend accountant op te treden voor de controle van jaarrekeningen van middelgrote en grote ondernemingen. Harold is bevoegd tot het afgeven van controleverklaringen bij wettelijke controleopdrachten.