Bram Krijnen RPC

Bram is per september 2012 als partner verbonden aan Crowe Foederer HR Services. Hij adviseert ondernemingen over uiteenlopende pensioenvraagstukken en richt zich met name op vraagstukken waar belangrijke en impactvolle ‘events’ aan ten grondslag liggen zoals wijzigingen van pensioenregelingen (als gevolg van wet- en regelgeving), fusie en overnames, harmonisatie van regelingen en uitvoering, werkingssfeer perikelen met pensioenfondsen, herstructurering, etc. Zijn advieswerk raakt altijd zowel de financiële- als de juridische kant van pensioen.

Hij treedt regelmatig op als spreker en docent voor ondernemers, advocaten, accountants en pensioenadviseurs.