Ben Beekwilder

Ben is sinds 1979 werkzaam geweest bij Crowe Foederer. Ben heeft gedurende een periode van 16 jaar het kantoorleiderschap van Eindhoven vervuld. Met ingang van 1 januari 2013 heeft hij het kantoorleiderschap van het hoofdkantoor in Eindhoven overgedragen aan Bart van de Wijdeven. Ben is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk geweest voor opleidingen en permanente educatie. Ben is sinds september 2017 lid van de Raad van Commissarissen van Crowe Foederer.