Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Crowe Foederer BV, dan kunnen deze zich wenden tot de vestigingsleider van de betreffende vestiging. Indien de betrokkenen van mening zijn dat onvoldoende gehoor wordt gegeven door de vestigingsleider c.q. geen overeenstemming bereikt kan worden met de vestigingsleider, dan kunnen de betrokkenen zich wenden tot de Compliance Officer van Crowe Foederer BV drs Hans van den Broek RA, (h.broek@crowefoederer.nl) dan wel de algemeen directeur van Crowe Foederer B.V. de heer Johan Daams RA, (j.daams@crowefoederer.nl).

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gezonde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding zorgvuldig behandelen volgens intern vastgestelde regelgeving.