Crowe Foundation

Om een plan te lanceren moet je
samen actie ondernemen

Ook maatschappelijk betrokken

Wij vinden het belangrijk om actief te zijn in de maatschappij en een positieve bijdrage te leveren aan de regio’s waarin wij werkzaam zijn.

Crowe Foundation

Begin 2022 hebben wij de Crowe Foundation (voorheen Stichting Foederer Talentenfonds) opgericht, een eigen Stichting met een ANBI-status. Een zeer belangrijk maatschappelijk thema waarop de Crowe Foundation zich richt is ‘Gelijke kansen’. Dit thema is gekozen omdat we daar als zakelijke dienstverlener impact kunnen maken en uit intern onderzoek is gebleken dat veel van onze collega’s hier graag aan bij willen dragen. Per kantoor hebben zich vrijwilligers gemeld die als ambassadeur optreden om initiatieven op te halen en collega’s te motiveren om bij te dragen. Hierbij streven we naar lokale en landelijke partnerships. Budget en tijd zijn daarvoor vrijgemaakt. Met als resultaat een maatschappelijke footprint in de vorm van intrinsiek gemotiveerde collega’s die zich in willen zetten voor goede doelen.


Veel werkplezier bij Crowe!

We hebben je nu in hoofdlijnen meegenomen in onze organisatie. Heb je nog vragen? Neem dan even contact op met je leidinggevende of de HR afdeling.  Wij wensen je heel veel succes en werkplezier bij Crowe!