HR Analytics: Power BI

Meer inzicht genereren in de HR-data binnen een organisatie? Met de HR Analytics wordt de data van uw personeelsbestand visueel inzichtelijk.

Met onze HR Analytics oplossing krijgen bedrijven inzicht in de data van verschillende HR-processen, zodat je wordt geholpen om een strategisch data gedreven HR-beleid te voeren. Het portaal geeft onder andere inzicht in verzuimdata, data met betrekking tot in- en uitdiensttreding, verschillende kengetallen over het personeelsbestand en inzicht in de aflopende contracten. Daarnaast worden slimme verbanden gelegd tussen in-, door- en uitstroom, verzuim, vergoedingen, beloning, etc. Dit biedt nieuwe inzichten en waardevolle managementinformatie waardoor het bedrijf meer “in control” is en data gedreven beslissingen kan maken.

Waar nodig werken we via dit platform samen met het bedrijf en ondersteunen we met inhoudelijk advies en support. Onze HR Analytics oplossing is direct aansluitbaar voor organisaties die werken met Daywize Cloud.

HR Analytics

Met onze HR Analytics oplossing wordt de data van het personeelsbestand visueel inzichtelijk. Het portaal geeft inzicht in de data van verschillende HR-processen, zodat het bedrijf wordt geholpen om een strategisch datagedreven HR-beleid te voeren. Op basis van de data uit Daywize Cloud geeft het portaal inzicht in verzuimdata, data met betrekking tot in- en uitdiensttreding, verschillende kengetallen over het personeelsbestand en inzicht in de aflopende contracten.

Zijn er meerdere entiteiten? Geen probleem. Met het HR Analytics portaal kan een personeelsbestand vergeleken worden op organisatieonderdelen, standplaats, afdelingen, functies, geslacht en leeftijd. Het portaal is namelijk interactief en past zich direct aan uw filters. Zo kunnen er diepgaande analyses uitgevoerd worden.

Wat maakt HR Analytics uniek?

  • Het is mogelijk om interactieve overzichten genereren en analyseren;
  • Het is mogelijk om verschillende benchmarks te maken;
  • Het portaal is binnen 24 uur te koppelen met Daywize Cloud;
  • Alle informatie is beschikbaar in een Cloud-omgeving;
  • De data wordt dagelijks ververst;
  • Voorspellende data creëren met het oog op de toekomst

Dashboards

Het HR Analytics portaal bestaat uit verschillende dashboards die allemaal verdiepende informatie geven over data van uw personeelsbestand. Diverse dashboards zijn aan elkaar gerelateerd, doordat deze bredere of diepere informatie geven over het onderwerp.

Ons HR Analytics portaal bestaat uit verschillende dashboards met data over de volgende onderwerpen: formatiebeheer, indienst- en uitdienst van medewerkers, kengetallen over het salaris van de medewerkers binnen de organisatie, verdiepende verzuim overzichten, doorstroom van medewerkers, de lopende en aankomende (bijzonder) verloven, verwerkte declaraties en mutaties over een periode, gegevens over de vacatures en sollicitanten en de geprekkencyclus/ontwikkeling van medewerkers.

040 264 96 10 Vestigingen