Terug
Coronacrisis 16-11-20

Update NOW 2.0

Update Coronavirus: wijzigingen NOW 2.0

Wijzigingen NOW-regeling 2.0 (inclusief beknopte update kostenvergoedingen)

Op 22 juni jl. heeft het kabinet de NOW 2.0-regeling gepubliceerd. Deze regeling maakt deel uit van het noodpakket voor banen en economie 2.0, welke het kabinet op 20 mei jl. heeft gepresenteerd. De recent gepubliceerde NOW 2.0-regeling wijkt op enkele punten af van de eerder gepresenteerde regeling. Hieronder worden de belangrijkste punten en wijzigingen met betrekking tot de NOW 2.0 uiteengezet.

Duur

Met de NOW 2.0 kan een werkgever die ten minste 20% omzetverlies verwacht een beroep doen op een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020. Dit is een maand langer dan in eerste instantie werd gepresenteerd. Net als bij de NOW 1.0 bestaat ook bij de NOW 2.0 de verplichting om de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en/of werknemers te informeren over een NOW 2.0-aanvraag. De aanvraagperiode voor de NOW 2.0 loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020. Indien u alleen gebruik maakt van de NOW 1.0 dan kan de aanvraag voor de definitieve vaststelling vanaf 7 oktober 2020 worden ingediend. Wanneer voor zowel voor de 1.0 als 2.0 variant een NOW-aanvraag is ingediend, kan de definitieve vaststelling worden aangevraagd na afloop van beide tijdvakken (op zijn vroegst vanaf 15 november 2020).

Ook onderstaande punten komen aan bod in de factsheet

  • Loonsombepaling
  • Omzetbepaling
  • Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en WMCO-melding
  • Inspanningsverplichting scholing
  • Kostenvergoedingen

Download de gratis factsheet of neem contact op met uw vaste relatiebeheerder.

040 264 96 10 Vestigingen