Terug
HR Services 18-01-22

Ziek door een opzettelijke coronabesmetting. Loondoorbetaling of niet?

Het kan voor komen dat een werknemer zich bewust laat besmetten met het coronavirus. Is een werkgever dan verplicht om loon door te betalen?

Loondoorbetalingsplicht

Hoofdregel is dat een zieke (arbeidsongeschikte) werknemer recht heeft op loondoorbetaling. De oorzaak van de ziekte of arbeidsongeschiktheid speelt daarbij slechts een ondergeschikte rol: alleen als sprake is van opzettelijk veroorzaakte ziekte hoeft de werkgever het loon niet door te betalen.

In de praktijk blijkt dat van opzet (bijna) nooit sprake is. De opzet moet namelijk gericht zijn op de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent ofwel dat het doel van de werknemer moet zijn geweest om ziek of arbeidsongeschikt te worden en daardoor niet te kunnen werken. Of dat hij van tevoren zeker moet hebben geweten dat zijn handelen zou eindigen in zijn arbeidsongeschiktheid. Beide waren tot op heden in de praktijk niet erg waarschijnlijk en bovendien niet aan te tonen.

Domme acties

Als een werknemer dronken van een trap valt en door de hersenschudding niet kan werken, heeft hij of zij gewoon recht op loon wegens arbeidsongeschiktheid. Dat geldt ook voor een eigenwijze werknemer die over de afzetting van een gesloten piste klimt voor de ‘ultieme ski-ervaring’ en in het ziekenhuis belandt. Met dit soort ‘domme acties’ is geen sprake van opzettelijke arbeidsongeschiktheid en geldt de loondoorbetalingsplicht dus gewoon.

Opzet

Het zou goed kunnen dat een opzettelijke coronabesmetting wél aangetoond kan worden. Laten we eens kijken:

Het doel van de werknemer moet zijn geweest om ziek of arbeidsongeschikt te worden en daardoor niet te kunnen werken. Het doel is weliswaar om ziek te worden, maar niet om daardoor niet te kunnen werken. Hij of zij wil daardoor een hersteldverklaring en QR-code krijgen. Daarmee kom je er dus waarschijnlijk niet. Of de werknemer moet van tevoren zo goed als zeker hebben geweten dat zijn handelen zou eindigen in zijn arbeidsongeschiktheid. Daar voldoet bijvoorbeeld het bezoeken van een coronabesmettingsfeestje wel aan. De werknemer wist immers zo goed als zeker dat hij door het bezoeken van een coronabesmettingsfeestje ziek zou worden, sterker nog, daar hoopte hij of zij daar zelfs op.

Als je als werkgever aan kunt tonen dat de werknemer die zich ziek heeft gemeld, voorafgaand aan die ziekmelding een coronabesmettingsfeestje heeft bezocht, dan kan je daarmee waarschijnlijk opzet aantonen. Dat zou betekenen dat je het loon tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer vanwege corona, niet hoeft te betalen.

Mitsen en maren

Er zitten natuurlijk nog wel allerlei mitsen en maren aan deze theorie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de werknemer longcovid krijgt en langdurig ziek blijft? Dat zal hij niet voorzien of gewild hebben. Zijn ‘opzet’ was daar niet op gericht. Het loon zal in dat geval dus op enig moment wel weer betaald moeten worden.

Een ander obstakel is dat je er achter zult moeten komen én aan zult moeten tonen dat de werknemer zich opzettelijk besmet heeft. In veel gevallen is het natuurlijk de vraag waar de daadwerkelijke besmetting vandaan komt. In dit soort gevallen zullen best nog wat hobbels genomen moeten worden. 

Zou u graag eens over een soortgelijke situatie bij u op de werkvloer met ons willen sparren voor een gepaste oplossing? Neem dan contact met ons op!

Thomas Vos
Partner HR Advies HR Services