Terug
German desk 18-01-24

Zakendoen met of bij de oosterburen?  

Nederlandse tekst

Voor Nederlandse bedrijven biedt de vierde economie van de wereld volop kansen. Maar naast een taalbarrière moet je rekening houden met verschillen in ondernemersstijl en fiscale wet- en regelgeving. Om maar eens wat te noemen. 

Dit zijn de grootste valkuilen volgens de specialisten van Crowe’s German Desk. 

  1. Een Nederlandse BV is geen Duitse GmbH. De keuze om te ondernemen als GmbH, privépersoon of een andere variant heeft consequenties voor je fiscale rechten en plichten. Bovendien draaien de ambtelijke molens in Duitsland trager dan in Nederland. Het opzetten van een onderneming kan even duren. 
  1. De ene medewerker is de andere niet. Heb je in Nederland personeel, dan ken je de arbeidsrechtelijke situatie en de loon- en premieverplichtingen. Die zijn na het oversteken van de grens naar Duitsland anders. Zelfs de persoonlijke situatie van de werknemer speelt mee. Als landen liggen we dicht bij elkaar, maar op fiscaal en arbeidsrechtelijk vlak niet altijd. 
  1. Ken de prijsgrenzen. Binnen de Europese gemeenschap kennen we vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Dat betekent echter niet dat elke in- of verkoopprijs is toegestaan voor je zusterfiliaal over de grens. De prijzen dienen ‘at arm’s length’ en gelijk te zijn aan prijzen die derden aan elkaar in rekening zouden brengen. 
  1. Zet je zaken goed op papier. Duitsland is het land van Gründlichkeit. Wil je daar aan de slag? Doe dan je huiswerk en zorg dat je juridische stukken in orde zijn. Dat geldt zeker voor overeenkomsten die met de Duitse belastingdienst gedeeld moeten worden. 

Wij zijn graag de vraagbaak en facilitator voor ondernemers die over hun grenzen durven kijken.
German Desk

Deutscher Text

Geschäftstätigkeit mit oder bei den östlichen Nachbarn?

Für niederländische Unternehmen bietet die viertgrößte Wirtschaft der Welt reichlich Chancen. Aber neben einer Sprachbarriere muss man auch Unterschiede im Unternehmensstil und in der steuerlichen Gesetzgebung und Regulierung beachten. Um nur einige zu nennen.

Das sind die größten Fallstricke laut den Spezialisten von Crowe’s German Desk.

  1. Eine niederländische BV ist keine deutsche GmbH. Die Entscheidung, als GmbH, Privatperson oder eine andere Variante zu unternehmen, hat Konsequenzen für deine steuerlichen Rechte und Pflichten. Außerdem arbeiten die bürokratischen Mühlen in Deutschland langsamer als in den Niederlanden. Das Gründen eines Unternehmens kann eine Weile dauern.

  2. Ein Mitarbeiter ist nicht wie der andere. Hast du in den Niederlanden Personal, dann kennst du die arbeitsrechtliche Situation und die Lohn- und Beitragsverpflichtungen. Diese sind nach dem Überschreiten der Grenze nach Deutschland anders. Sogar die persönliche Situation des Arbeitnehmers spielt eine Rolle. Als Länder liegen wir nahe beieinander, aber auf steuerlicher und arbeitsrechtlicher Ebene nicht immer.

  3. Kennt die Preisschranken. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft kennen wir freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Einkaufs- oder Verkaufspreis für deine Niederlassung über die Grenze erlaubt ist. Die Preise müssen „auf Armlänge“ und gleich den Preisen sein, die Dritte einander in Rechnung stellen würden.

  4. Setze deine Angelegenheiten gut auf Papier. Deutschland ist das Land der Gründlichkeit. Möchtest du dort arbeiten? Dann mache deine Hausaufgaben und sorge dafür, dass deine juristischen Unterlagen in Ordnung sind. Das gilt insbesondere für Vereinbarungen, die mit dem deutschen Finanzamt geteilt werden müssen.

Wir sind gerne der Ansprechpartner und Facilitator für Unternehmer, die über ihre Grenzen hinaus denken wagen.
German Desk

Contact
Marc Ubaghs
+ 31 (0)6 – 19 31 32 26
m.ubaghs@crowefoederer.nl