Terug
HR Services 30-06-23

Wetswijziging visie werknemer per 1 juli 2023 verplicht

Keuringen

Beste relatie,

Graag informeren wij u over aanstaande wetswijziging per 1 juli 2023, die betrekking heeft op de Wet Verbetering Poortwachter activiteiten die u en uw werknemer uitvoeren.

Wetswijziging per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zijn werkgevers en werknemers verplicht om in het Plan van Aanpak, bijstellingen en eerste jaarevaluatie & de tussentijdse evaluaties hun visie op het re-integratie traject op te nemen in de afspraken. Deze wetswijziging heeft als doel om meer betrokkenheid en activatie van de medewerker te bewerkstelligen bij hun eigen re-integratietraject.

Wat verandert er voor u?

Het opstellen van het Plan van Aanpak, bijstellingen en evaluaties is een onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter. U en uw medewerker stellen deze documenten samen op en leggen gezamenlijk vast u gaat doen voor de re-integratie. Dit kan uiteraard samen met uw Verzuimspecialist van Crowe Vitaal.

Vanaf 1 juli 2023 geeft u als werkgever, maar ook uw werknemer de visie op de re-integratie in deze documenten.

Het opnemen van de visie in deze documenten geeft uw als werkgever en uw werknemer de ruimte om, met motivatie, af te wijken van de gestelde termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter en wat jullie daar gezamenlijk mee willen bereiken.

De wijziging gaat in per 1 juli 2023 en is daarmee alleen van kracht op documenten die op of na 1 juli 2023 worden opgesteld.

Wat kan Crowe voor u en uw werknemer hierin betekenen?

Kennis van relevante wet- en regelgeving, het re-integratietraject en de eigen verantwoordelijkheden van uw als werkgever en de werknemer zijn daarin belangrijk. Uiteraard kunnen de Verzuimspecialisten van Crowe Vitaal u hierbij ondersteunen.

Meer informatie nodig?

Schroom niet en neem contact op met uw Verzuimspecialist via telefoonnummer 085 44 44 330 of via [email protected]