Terug
Coronacrisis 16-11-20

Voorwaarden fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Op 8 mei 2020 heeft de staatssecretaris van financiën bij besluit het vormen van een coronareserve goedgekeurd. Om de liquiditeit te bevorderen wordt het mogelijk om te verwachten 2020 ‘Corona’ verliezen alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Voor deze goedkeuring geldt een vijftal voorwaarden:

1. Er moet sprake zijn van een verwacht ‘coronagerelateerd verlies’ als onderdeel van het totale verwachte fiscale verlies in 2020. Dit is bijvoorbeeld het geval als omzetverlies gerelateerd kan worden aan de corona maatregelen.

2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over 2020. Wanneer verwacht wordt dat over 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten, is vorming van de reserve dus niet mogelijk. Daarbij geeft de staatssecretaris aan dat de belastingplichtige zelf zo goed mogelijk de omvang van het coronagerelateerde verlies moet inschatten.

3. De coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019 die zou gelden zonder de vorming van de reserve.

4. De reserve moet uiterlijk in het jaar 2020 weer volledig vrijvallen. Hierbij dient in 2019 en 2020 winstvaststelling op dezelfde manier plaats te vinden.

5. De vorming van de coronareserve moet in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen worden onder de rubriek overige fiscale reserves. De reserve moet in 2020 weer vrijvallen als onttrekking in deze rubriek.

Teruggave van belasting kan door het vragen van een (nadere) voorlopige aanslag 2019. Als een aangifte over het boekjaar 2019 al is ingediend, kan een nieuwe aangifte ingediend worden waarbij rekening gehouden wordt met de coronareserve. In het geval dat er een gebroken boekjaar gehanteerd wordt, kan in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve gevormd worden. De reserve wordt dan in het jaar dat daarop volgt volledig in de winst opgenomen.

Download hier de gratis factsheet of neem contact op met één van onze vestigingen.

040 264 96 10 Vestigingen