Terug
HR Services 22-02-21

Verlening Corona steunmaatregelen

De overheid heeft een aantal corona steunmaatregelen op het gebied van loonheffingen verlengd die onderstaand zijn opgesomd. Mocht u over corona steunmaatregelen nadere vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw Crowe Foederer adviseur.


Gebruikelijk loon DGA

Onder specifieke voorwaarden was het in 2020 voor een Directeur-GrootAandeelhouder (DGA) toegestaan om het gebruikelijk loon te verlagen aan de hand bij een omzetdaling. Ook voor 2021 is het toegestaan om, onder bepaalde voorwaarden, bij een omzetdaling in 2021 in vergelijking met 2019 het gebruikelijk loon van de DGA te verlagen zonder hiervoor voorafgaand goedkeuring van de belastingdienst te krijgen.

Vaste kostenvergoedingen

Eerder had de overheid al aangekondigd dat net zoals in 2021 de vaste onbelaste reiskosten en andere vaste kostenvergoedingen tot 1 februari 2021 onverkort onbelast uitgekeerd konden blijven worden door werkgevers, mits het recht op een dergelijke vergoeding reeds door de werkgever was toegekend voor 13 maart 2020. Deze mogelijkheid is nu wederom verlengd tot 1 april 2021, waardoor werkgevers langer deze vergoedingen onbelast kunnen blijven uitbetalen aan haar werknemers, zelfs indien deze kosten niet meer door de werknemers vanwege het thuiswerken worden gemaakt.

Verhoging vrije ruimte WKR

Onder de Werkkostenregeling (WKR) heeft een werkgever om binnen de vrije ruimte onbelaste vergoedingen/verstrekkingen te betalen/verstrekken aan werknemers. De vrije ruimte was over de eerste EUR 400.000 van de totale loonsom bij de werkgever in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Deze verhoging naar 3% geldt nu ook voor 2021.


040 264 96 10 Vestigingen