Terug
HR Services 12-10-21

Vaccinatieplicht op de werkvloer: wat mag u als werkgever eisen?

Steeds meer organisaties worstelen met het vaccinatievraagstuk. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving te waarborgen voor uw werknemers. Maar hoe creëert u een veilige werkomgeving in tijden van corona? Grote bedrijven in de VS hebben inmiddels een vaccinatieplicht ingevoerd. Maar is een vaccinatieplicht de oplossing? Een vaccinatie sluit een coronabesmetting immers niet uit. Wat mag u van uw werknemers verwachten en eisen? Onderstaand artikel geeft u meer inzicht over de rechten en plichten voor u als werkgever:

Is een vaccinatieplicht binnen organisaties wettelijk toegestaan? Het antwoord is nee. Als werkgever mag u werknemers niet verplichten tot vaccinatie, zelfs niet als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de functie. Dit is namelijk in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en schendt het recht op lichamelijke integriteit. De AVG beschermt de privacy van werknemers. Het recht op lichamelijk integriteit beschermt mensen tegen ongewenste (medische) ingrepen aan hun lichaam, zoals in dit geval bijvoorbeeld een coronavaccinatie.

Zorgplicht & coronavaccinatie

Als werkgever heeft u zorgplicht over uw werknemers en dient u een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen. Een gezonde werkomgeving is immers van essentieel belang, voor zowel de productiviteit als voor de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. In tijden van Corona is dit voor werkgevers een uitdaging geworden. Hoe kunt u een gezonde werkomgeving waarborgen als u niet weet hoeveel werknemers er binnen uw organisatie gevaccineerd zijn? U kunt op basis van de zorgplicht werknemers niet verplicht stellen om zich te laten vaccineren. Bovendien geldt er in Nederland geen vaccinatieplicht en gebeurt dit uitsluitend op vrijwillige basis. Hierdoor kunt u als werkgever werknemers alleen vragen om zich te laten vaccineren, maar mag een werknemer dit te allen tijde weigeren. U mag hierbij geen bijzondere druk uitoefenen op uw werknemers.

Bedrijfsarts

Verder mag u als werkgever niet informeren of uw werknemers gevaccineerd zijn, laat staan registreren wie er van uw personeelsbestand gevaccineerd is. U mag dus geen gezondheidsgegevens verwerken. De bedrijfsarts is de enige die aan werknemers mag vragen of ze gevaccineerd zijn, mits hij/zij dit antwoord niet deelt met de werkgever. Mocht u graag willen weten hoeveel werknemers er binnen uw organisatie gevaccineerd zijn, dan kunt u bij de bedrijfsarts een geanonimiseerde inventarisatie van het aantal gevaccineerde werknemers opvragen.

Arbeidsongeschiktheid door corona

Behoudt een medewerker die arbeidsongeschikt is door een coronabesmetting zijn recht op loon als hij een vaccinatie weigert? Ja, want het loon wordt pas geschorst op het moment dat een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk veroorzaakt of bijvoorbeeld niet meewerkt aan zijn/haar re-integratie.

Samenvattend:

Het is dus niet mogelijk om als werkgever uw werknemers te verplichten tot een coronavaccinatie. Wellicht dat hier in de toekomst nieuwe wetten over gemaakt worden, bijvoorbeeld voor noodzakelijke functies. Momenteel is dat er nog niet. Op dit moment kunt u als werkgever het beste nagaan of er ter bescherming extra maatregelen in uw organisatie kunnen worden getroffen. Voor sommige werknemers is er wellicht een optie om vanuit thuis te werken. Daarnaast kunt u werknemers eventueel de mogelijkheid bieden om tijdens werktijd een vaccinatie te halen.  

Crowe HR Services biedt organisaties advies op uiteenlopende HR vraagstukken. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u graag sparren met een van onze adviseurs? Neem dan vrijblijvend contact op via onderstaande contactgegevens.

Een artikel door:

Lauren Scheepers
Junior HR Adviseur HR Services

Wilt u graag vrijblijvend sparren met één van onze experts? Vul dan onderstaand contactformulier in.