Terug
14-03-22

UPDATE phishing-mails en cyberaanval Crowe Foederer

Persvragen over dit bericht? Neem contact op met Erik Kolthof via 06 51 99 37 93.
Phishingmails update
Wij hebben u op vrijdag 11 maart geïnformeerd over het mogelijk in omloop zijn van phishing mails die in naam van Crowe Foederer werden verstuurd. Nader onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat dit los staat van de geconstateerde ransomware aanval bij Crowe Foederer. Ons advies blijft: Open deze mails, attachments of links niet, sla ze op en stuur ze als bijlage s.v.p. zo snel als mogelijk door naar: Kerkrade-group@groups.northwave.nl. Verwijder daarna deze mail. 

Update Cyberaanval
Zoals bij u bekend is in de nacht van 9 op 10 maart een cyberaanval in de vorm van ransomware geconstateerd. Wij hebben uit veiligheidsoverwegingen direct na deze aanval al onze eigen systemen ontkoppeld en van de buitenwereld geïsoleerd om de aanval te beteugelen en om klanten, leveranciers, andere partners en medewerkers te beschermen. Op dit moment zijn wij bezig de getroffen systemen te herstellen en doen wij onderzoek naar de toedracht van de cyberaanval. Onderzoek heeft tot op heden nog niet uitgewezen dat er data is gekopieerd door de aanvaller. Wanneer meer informatie over de cyberaanval beschikbaar is, zullen wij u wederom updaten. Indien het onderzoek informatie uitwijst die specifiek voor uw bedrijf relevant is, zullen wij tevens rechtstreeks, of via uw relatiebeheerder, contact met u opnemen.

Wij vragen om uw begrip, hartelijk dank daarvoor.

Vragen?
Mocht u dringende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via: 088 – 424 2555.

Directie Crowe Foederer

Phishing emails update
We informed you on Friday March 11th about the possible circulation of phishing e-mails that were sent in the name of Crowe Foederer. Further research has now shown that this is separate from the observed ransomware attack at Crowe Foederer. Our advice remains: do not open these mails, attachments or links and please forward them as soon as possible to: Kerkrade-group@groups.northwave.nl.
Update Cyber attack
As you know, a cyber attack in the form of ransomware was detected on the night of 9 to 10 March. For security reasons, we disconnected and isolated all our own systems from the outside world immediately after this attack to curb the attack and to protect customers, suppliers, other partners and employees. We are currently working on restoring the affected systems and we are investigating the circumstances of the cyber attack. To date, research has not shown that data has been copied by the attacker. When more information about the cyber attack is available, we will update you again. If the investigation reveals information that is specifically relevant to your business, we will also contact you directly, or through your relationship manager.
We ask for your understanding, thank you very much for that.

Questions?
If you have urgent questions, you can contact us via the following number 0031 (0)88 – 424 2555.

Crowe Foederer