Terug
HR Services 09-01-24

Update met betrekking tot de 30%-regeling

Op 19 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024, waarmee wijzigingen zijn doorgevoerd die onder meer een wijziging van de 30%-regeling inluiden die per 1 januari 2024 van kracht wordt.

Deze wijziging brengt een verlaging met zich mee van het maximale percentage van het Nederlandse fiscale loon dat onbelast kan worden verstrekt gedurende de looptijd van de 30%-regeling, met ingang van 1 januari 2024. Voor de eerste 20 maanden blijft dit percentage op 30%, dalend tot maximaal 20% in de daaropvolgende 20 maanden en verder dalend tot maximaal 10% in de laatste 20 maanden. De maximale duur van de 30%-regeling blijft vijf jaar. Overgangsbepalingen gelden voor natuurlijke personen voor wie de 30%-regeling van kracht was in het laatste loonbelastingtijdvak van 2023, doorgaans december 2023.

Naast de goedkeuring van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer ook ingestemd met een motie waarin het kabinet wordt verzocht de voorgenomen evaluatie van de 30%-regeling te bespoedigen. Op basis van de bevindingen moet een alternatieve oplossing in het Belastingplan 2025 worden voorgesteld, die een minder nadelige impact heeft op de economie. De omvang van de impact op de voornoemde wijzigingen of de invoering van aanvullende wijzigingen blijft onzeker.

Ons wereldwijde mobiliteitsteam bij Crowe Foederer houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze wijzigingen, neem dan gerust contact met ons op.

Rens van Oers
Partner
Telefoon: +31 (0)40 264 96 10
E-mail: [email protected]