Terug
HR Services 18-02-21

Compensatie transitievergoeding bij pensionering of overlijden kleine werkgever.

Vanaf 1 januari 2021 is het voor kleine werkgevers mogelijk om compensatie van betaalde transitievergoeding(en) aan te vragen bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. U komt in aanmerking voor deze compensatie wanneer u voldoet aan onderstaande cumulatieve voorwaarden (in het kort):


  • Uw onderneming (dan wel de groep waarvan uw onderneming deel uitmaakt) heeft gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst in de tweede helft van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin ontslag bij UWV is aangevraagd;
  • Uw onderneming heeft voor minstens 1 werknemer een ontslagaanvraag wegens bedrijfsbeëindiging ingediend bij het UWV en toestemming van het UWV verkregen om de arbeidsovereenkomst(en) te mogen opzeggen;
  • U bent als directeur-grootaandeelhouder, vennoot of eigenaar ten minste 2 jaar in die hoedanigheid met uw onderneming verbonden en u heeft de AOW-leeftijd bereikt;
  • Uw werknemers aan wie de transitievergoeding is betaald, waren op 31 december van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u een ontslagaanvraag wegens bedrijfsbeëindiging bij het UWV heeft ingediend, bij u in dienst;
  • Uw onderneming heeft de transitievergoeding(en) betaald op of na 1 januari 2021;
  • Uw onderneming vraagt de compensatie aan binnen 12 maanden nadat u bij het UWV een ontslagaanvraag wegens bedrijfsbeëindiging heeft ingediend.

Mocht u willen weten wat deze compensatieregeling concreet voor u kan betekenen, of mocht u aanvullende informatie wensen dan wel vragen hebben met betrekking tot deze compensatieregeling of overweegt u om de werkzaamheden van de onderneming te beëindigen vanwege pensionering of overlijden, neem dan contact op met een van onze contactpersonen of met uw reguliere contactpersoon.


040 264 96 10 Vestigingen