Terug
In de media 15-06-22

Persbericht: Groeiversnelling door autonome groei en overnames

groeiversnelling

In 2021 heeft accountants- en advieskantoor Crowe Foederer een flinke omzetgroei gerealiseerd van 8,5%. In 2022 zal deze groei, door een combinatie van autonome groei en reeds gerealiseerde overnames, versnellen naar 20-25%. De groei is vooral het resultaat van continu verbeteren.

Verdere versnelling in omzetgroei in 2022

Crowe Foederer heeft haar omzet in 2021 aanzienlijk zien groeien met 8,5% tot € 57,2 miljoen. Ook het aantal medewerkers is fors gegroeid van 448 ultimo 2020 naar 507 medewerkers per 1 januari 2022. De omzetstijging in 2021 is terug te zien bij al onze service lines waarbij de focus op onze HR- en IT-diensten terug te zien is in een sterke groei in het aantal nieuwe relaties.

De vooruitzichten voor 2022 zijn eveneens veelbelovend. ‘Zo laat het eerste kwartaal 2022 wederom een autonome omzetgroei zien van 10% en is het aantal personeelsleden inmiddels gegroeid naar 550. Daarnaast dragen overnames zoals die van Personeelsdiensten Veghel (PDC) en CONTOUR accountants nog eens ruim 10% bij aan onze omzetgroei en een uitbreiding naar 620 medewerkers per 1 juni. Daarmee verwachten we in 2022 een totale omzet groei te noteren van 20-25%’ zegt Johan Daams, CEO Crowe Foederer.

Omzetgroei is resultaat van continu verbeteren

Verbetering in omzet en aantal medewerkers is alleen te realiseren als voorwaarden zoals kwaliteit, medewerkerstevredenheid, medewerkers-ontwikkeling, de inzet van technologie en maatschappelijke betrokkenheid ook een duidelijke groei laten zien. Op al deze terreinen hebben we continue verbeterings-programma’s ingezet.

Lees hier het volledige persbericht.