Terug
HR Services 29-10-20

Pensioenakkoord 2020

De uitwerking van het Pensioenakkoord: alle pensioenregelingen worden aangepast.

Op 12 juni is bekend geworden dat partijen het eens zijn geworden over de uitwerking van het – vorig jaar juni – gesloten ‘Pensioenakkoord’. Op 22 juni werd de hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord uitgebracht. Tijdens de vergadering van het FNV Ledenparlement afgelopen zaterdag (4 juli) stemde een ruime meerderheid voor het Pensioenakkoord, hetgeen ervoor zorgt dat het kabinet en sociale partners nu definitief overeenstemming hebben bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. We zijn hiermee een stap dichter bij een nieuw pensioenstelsel die voor werkgevers en werknemers een impact gaat hebben.

De kernelementen uit de uitwerking van het pensioenakkoord:

 • Voornemen is om de gewijzigde wetgeving per 2022 in te laten gaan met een overgangsregeling van 4 jaar. Waardoor uiterlijk per 01-01-2026: 
  • Pensioenuitvoerders hun pensioenregeling moeten hebben aangepast (fondsen, verzekeraars en PPI’s).
  • Alle (nieuwe) pensioenregelingen beschikbare premieregelingen worden (ook pensioenregelingen uitgevoerd door Pensioenfondsen).
  • Middelloonregelingen beëindigd worden voor toekomstige opbouw.
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen in een middelloonregeling over gaan naar een beschikbare premieregeling.
  • Bestaande werknemers die nu pensioen opbouwen in een premieregeling met een leeftijdsafhankelijke staffel kunnen in principe in een dergelijke regeling blijven, ook na 2026.
  • Nieuwe werknemers starten in een premieregeling met een gelijkblijvend premiepercentage.
 • De definitieve premiegrens (het maximale premiepercentage) wordt bij indiening van het wetsvoorstel bekend gemaakt, maar zal worden vastgesteld binnen een bandbreedte van 30% tot 33% van de pensioengrondslag.
 • Nabestaandenpensioen moet begrijpelijker en adequater worden.

Download hier de factsheet: Pensioenakkoord 2020

Uiteraard blijven wij de pensioenontwikkelingen nauwgezet voor u volgen. Meer weten? Of wilt u sparren met een van onze specialisten over uw pensioenregeling? Neem dan contact met ons op.