Terug
HR Services 29-01-24

Minimaliseren van werkgeverslasten

Ontdek hoe je met de Subsidiemonitor en de expertise van SubAdvies de werkgeverslasten kunt minimaliseren en optimaal gebruik kunt maken van beschikbare subsidies.

In het kort:

  • Optimalisatie van subsidies: De Subsidiemonitor identificeert voor welke werknemers subsidies aangevraagd kunnen worden, waarbij SubAdvies besparingen realiseert voor haar partners binnen de Sociale Zekerheid.
  • Loonkostenvoordelen (LKV) en Lage-inkomensvoordeel (LIV): Maximaliseer je besparingen door gebruik te maken van het LKV voor specifieke doelgroepen en LIV voor werknemers met een lager inkomen.
  • No-riskpolis: Bescherm je bedrijf financieel bij ziekteverzuim van werknemers met een verhoogd risico op uitval.

De Subsidiemonitor uitgelicht
De Subsidiemonitor, ontwikkeld door SubAdvies, is een innovatieve tool die nauwkeurig bepaalt voor welke werknemers je als werkgever subsidie kunt aanvragen. Dankzij deze geavanceerde software weet je zeker dat je ontvangt waar je recht op hebt, door middel van een beveiligde en gestroomlijnde koppeling met jouw payrollsoftware. SubAdvies, expert op het gebied van complexe wet- en regelgeving in de Sociale Zekerheid, verzorgt het gehele proces, van het identificeren van loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordelen tot het continu monitoren van de no-riskstatus van werknemers en het realiseren van de subsidies.

Het loonkostenvoordeel
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse subsidie van de overheid die werkgevers kunnen ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten voor bepaalde doelgroepen werknemers. Dit voordeel is in het leven geroepen om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor mensen die het lastiger hebben om werk te vinden. Er zijn verschillende categorieën werknemers waarvoor dit voordeel geldt.

Doelgroepen en bedragen

LKV doelgroepenMaximaal LKV
Oudere werknemers (56 jaar en ouder)€ 3.05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar. Voor nieuwe LKV is dit vanaf 2024 maximaal 2 jaar.
Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen€ 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.
Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden€ 1.01 per verloond uur, met een maximum van € 2.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.
Arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden€ 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 1 jaar.

Het lage-inkomensvoordeel
Het “lage-inkomensvoordeel” (LIV) is bedoeld om werkgevers te stimuleren werknemers met een lager inkomen in dienst te nemen en te houden. Werkgevers komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een uurloon tussen de 100% en 104% van het wettelijk minimumloon.

Het LIV compenseert werkgevers per verloond uur, waarbij er voorwaarden gelden inzake het uurloon en het aantal verloonde uren.

Hoewel de werkgever het lage-inkomensvoordeel automatisch ontvangt, heb je als werkgever een grote sturende rol in de hoogte van dit voordeel om ervoor te zorgen dat er aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. In de Subsidiemonitor is de actuele stand van zaken zichtbaar van werknemers die in aanmerking (kunnen) komen voor het LIV. Hierdoor kan je als werkgever de regeling optimaal benutten.

De no-riskpolis
De “no-riskpolis” is een regeling die werkgevers financieel beschermt bij ziekteverzuim van werknemers met een verhoogd risico op uitval, zoals werknemers met een handicap of chronische ziekte. Deze regeling zorgt ervoor dat je als werkgever gecompenseerd wordt voor de loonkosten tijdens ziekte. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om deze groep werknemers in dienst te nemen en te houden, wat bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Met de Subsidiemonitor weet je voor welke werknemers een no-riskpolis geldt en voorkom je dat je onnodig ziektekosten betaalt.

Met de hulp van de Subsidiemonitor en de expertise van SubAdvies, kan Crowe werkgevers ondersteunen bij het navigeren door complexe wet- en regelgeving. Dit leidt niet alleen tot financiële winst, maar verlicht ook de administratieve last significant. Hierdoor ontvang jij waar je recht op hebt.

Meer weten over Subsidiemonitor? Klik hier: https://www.foederer.nl/subsidiemonitor

Contact
Jeanne Tops
06-43545767
j.tops@crowefoederer.nl